Nieuwsbericht

Congres biodiversiteit, kansen voor een nieuwe economie

dinsdag 26 oktober 2010

Biodiversiteit, de mensheid kan niet zonder. Biodiversiteit in het hart van onze economie. Dat biedt kansen voor het bedrijfsleven. Samen met wetenschap, overheid en NGO’s zit er business in deze maatschappelijke uitdaging. Maar hoe werkt dit dan? En hoe gaan we de samenwerking vorm geven? Dit congres verkent de mogelijkheden en streeft naar concrete afspraken.

Het congres bestaat uit een plenair gedeelte, parallelsessies met discussie (dinsdag 23 november), een wetenschappelijk inhoudelijk component en een salon voor het midden- en kleinbedrijf (woensdag 24 november).

Aansluitend aan het congres vindt een bijeenkomst op hoog niveau plaats met vertegenwoordigers van verschillende partijen en de minister van LNV. De uitkomst van dit congres zal leiden tot een intentieverklaring tot samenwerking.

Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met het interdepartementale programma Biodiversiteit, het Nederlands Comité van International Union for Conservation of Nature (IUCN NL), Netherlands Ecological Research Network (NERN) en Natura Artis Magistra.

Thema’s
De volgende thema's zullen aan bod komen:

 • Biodiversiteit en de transitie naar groene grondstoffen voor het bedrijfsleven
 • Innovatief gebruik van biodiversiteit door het bedrijfsleven
 • Het renderen van investeringen in biodiversiteit
 • Beprijzen van ecosysteemdiensten
 • Innovatieve bedrijfsvoering die leidt tot biodiversiteitsbehoud

Deze thema’s zullen ieder specifiek aan de orde komen in de parallelsessies van de eerste dag welke geleid zullen worden door specialisten uit de wetenschap, beleid en bedrijfsleven in de middag van dinsdag 23 november 2010.

Sprekers
De volgende sprekers geven hun visie op basis van hun expertise:
 • Redmond O’Hanlon: wetenschapper en groot kenner van het werk van Charles Darwin
 • Hans Alders - voorzitter Task Force Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen
 • Piet Moerland - voorzitter Raad van Bestuur Rabobank Groep
 • Marten Scheffer - winnaar Spinozaprijs 2009
 • Jan Zuidam - voorzitter VNCI en lid van de Task Force Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen
 • Willem Ferwerda - Directeur IUCN NL

De sprekers staan onder de inspirerende leiding van Marjan Oudeman (voorzitter Energieraad en lid dagelijks bestuur VNO-NCW).

Inschrijven
U kunt zich aanmelden via de website van Artis

Achtergrond
De Verenigde Naties heeft het jaar 2010 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Dit congres levert een bijdrage aan de Millennium ontwikkelingdoelstellingen 2015.