Nieuwsbericht

Cursus, workshop of excursie? Groen en Doen helpt!

vrijdag 25 september 2015

Vanaf 1 oktober kun je weer vouchers aanvragen in het kader van Groen en Doen. Wil je zelf, met anderen scholing, cursussen, workshops of clinics op gebied van natuur, dan kun je hiervoor ondersteuning krijgen van Groen en Doen.

  • Geniet jij zelf van de vlinders die je buiten ziet, en zou je het leuk vinden als de mensen om je heen er ook wat meer oog voor zouden krijgen?
  • Wil je graag de vlinders in een gebied in de buurt in kaart brengen, maar weet je niet hoe?
  • Behoefte aan herkenningscursussen om al die blauwtjes en witjes uit elkaar te houden?
  • We beheren een prachtige waterplas. Hoe zorgen we hier voor nog meer libellen?
  • Nachtvlinders inventariseren met licht stroop en bier, hoe pak je dat aan?
  • Andere (cursus)wens die je bij De Vlinderstichting neer wilt leggen?

De Vlinderstichting helpt je graag met een cursus, lezing, workshop of excursie om ons enthousiasme en de gewenste kennis te delen. Via Groen&Doen kun je vanaf 1 oktober een voucher aanvragen om de kosten te dekken! Let wel op, je moet hier inloggen met Digid, dus zorg dat je die paraat hebt. Kijk hiervoor op de site van groen en Doen

Ook andere organisaties, zoals SOVON, RAVON, FLORON, Zoogdiervereniging, EIS Kenniscentrum insecten, BLWG en de NMV hebben cursusaanbod. Kijk hiervoor op hun websites, te bereiken via de site van de VOFF.

cursus GroenEnDoen NationaleNachtvlindernacht vrijwilligers