Nieuwsbericht

Daar zijn ze dan: vers uit de pop!

dinsdag 23 april 2013

In het afgelopen weekend zijn eindelijk meer waarnemingen gedaan van de popoverwinteraars. Door de lang aanhoudende kou in maart en begin april waren ze tot nu toe maar mondjesmaat te zien.

We hebben er lang op moeten wachten dit jaar, maar nu komen toch de popoverwinteraars uit de pop. Boomblauwtje, de koolwitjes, oranjetipje en bont zandoogje zijn nu verspreid door het land gemeld. Ze zijn nog lang niet op het niveau dat we de afgelopen jaren rond deze datum gewend waren en de komende weken zullen de aantallen nog flink oplopen. De popoverwinteraars bepalen het uitkomen met behulp van de temperatuursom. Iedere dag wordt een warm moment opgeteld bij de vorige en uiteindelijk is het voldoende warm geweest om als vlinder tevoorschijn te komen. Tijdens de koude periode in maart en begin april werd er nauwelijks iets aan de temperatuursom toegevoegd en nu zijn er flink wat dagen met hogere temperaturen nodig om uit de pop te komen. De vliegtijd van de vlinders is dus een fors aantal dagen uitgesteld en waarschijnlijk zal de top in de vliegtijd van de soorten weken later liggen dan normaal. Vooralsnog is er geen reden aan te nemen dat het een slecht jaar zal worden voor deze vlinders, alleen allemaal wat later.

Een aantal vlinders die als pop overwinteren heeft het de afgelopen 20 jaar beter gedaan dan de soorten die als vlinder overwinteren. Zowel boomblauwtje, bont zandoogje als oranjetipje laten een stijgende lijn zien in het Landelijkmeetnet Vlinders, dat vanaf 1992 op een standaardmanier bijhoudt hoe het met de vlinders gaat. Het bont zandoogje is de afgelopen 10 jaar zelfs sterk vooruit gegaan en heeft veel nieuwe leefgebieden in Nederland bevolkt. Overal waar bomen en struiken zijn, zoals in bossen en parken, maar ook in tuinen en erfbeplantingen in het buitengebied is de soort tegenwoordig aanwezig. De mannetjes verdedigen fanatiek een territorium, een zonnige plek, tegen indringers en vooral tegen andere mannetjes. Ze vliegen dan soms in een spiraal achter elkaar aan tot wel 30 meter boven de bomen, alvorens er weer een terugkeert op de uitkijkplek. De komende weken zal dat weer op heel veel plaatsen te zien zijn.

BontZandoogje Boomblauwtje KleinGeaderdWitje KleinKoolwitje Oranjetipje overwinterend