Nieuwsbericht

Dagvlinders eind oktober

dinsdag 26 oktober 2010

Het dagvlinderseizoen is eigenlijk al over, maar nog steeds worden dagelijks vlinders gezien en doorgegeven. Naast de soorten die hier als vlinder overwinteren zijn er ook nog meldingen van soorten die nog moeten wegtrekken of zich moeten voortplanten voor de winter invalt.

De afgelopen week zijn nog tien soorten dagvlinders waargenomen. Het gaat nog maar om lage aantallen en alleen als er zon schijnt op een beschutte plek, want de luchttemperatuur is te laag om vlinders te kunnen laten vliegen. De grootste kan op het zien van vlinders heb je als er op die wat warmere plek ook nog bloeiende planten aanwezig zijn. Er is nog herfstaster in bloei en op sommige plaatsen is er ook nog wat klimop aanwezig, hoewel deze voor het grootste deel al over de top is. De meeste meldingen betreffen dagpauwoog en atalanta. De dagpauwoog blijft in de winter als vlinder hier en zoekt nu een goede overwinteringsplek. Dat kan ergens binnenshuis zijn, op een zolder of in een kelder. De kleine vos heeft een vergelijkbare overwinteringsstrategie en wordt nog regelmatig gezien. Citroenvlinder en gehakkelde aurelia kruipen weg in de beplanting en worden momenteel niet of nauwelijks meer gemeld.

De atalanta is een trekvlinder die eigenlijk nog naar het zuiden zal moeten trekken. Als het flink gaat vriezen zullen deze vlinders het niet overleven. De overige vijf soorten gaan als rups of pop de winter in en het is te hopen dat de vlinders die nu nog aanwezig zijn de voortplanting er al op hebben zitten. Dat is niet voor allemaal het geval, want van Trees Kaiser uit Amsterdam ontvingen we en foto van parende klein koolwitjes op 25 oktober. Dat vrouwtje moet nu nog haar eitjes ontwikkelen en afzetten en de rups moet nog weken eten om zich te kunnen verpoppen. Het is maar de vraag of dat zal lukken. Kleine vuurvlinder en bont zandoogje hebben een heel snelle ontwikkeling en zijn nog aan te treffen tot er echt harde nachtvorst optreedt. Alle genoemde soorten zijn algemeen in Nederland. Er zijn ook nog twee veel schaarsere vlinders gezien, namelijk kleine parelmoervlinder en bruin blauwtje. Dit zijn beide soorten die het meest in de duinen voorkomen. In een beschutte duinpan kan de temperatuur met flinke zoninstraling nog aardig oplopen en daar kunt u deze Rode Lijst-soorten nog aantreffen. Ook in het binnenland worden deze twee soorten de laatste jaren ook meer gezien. Als u nog vlinders ziet geeft dit dan door via telmee of waarneming.