Nieuwsbericht

De braamparelmoervlinder: van zwerver naar blijver?

zondag 22 juni 2014

In 2011 hadden we er een nieuwe vlindersoort bij: de braam-parelmoervlinder. Ook in 2013 en 2014 werd er een gezien. Gaat deze soort zich nu echt vestigen?

Nog niet zo heel lang geleden was de braamparelmoervlinder een echte vakantiesoort. Althans: voor mensen voor wie de vakantie ver naar het zuiden gaat en die naar vlinders kijken. Maar de braamparelmoervlinder begon aan een indrukwekkende opmars.
Zo werd deze fraaie parelmoervlinder in 2006 voor het eerst in België ontdekt. In de Gaume, in de provincie Luxemburg, werd toen een aantal vlinders gezien. In 2007 bleek de soort nog aanwezig en leek vestiging een feit. Daarna breidde de braamparelmoer sterk uit en nu zijn er al waarnemingen van meer dan veertig locaties in Wallonië (zie Natuurbericht).
Ook in Duitsland gaat het snel, met name in het westen. Binnen korte tijd werd bijvoorbeeld Rheinland-Pfalz gekoloniseerd, en in 2013 vestigde de soort zich aan de Moezel. waar hij ook in 2014 al weer gezien is.

Nederland

In Nederland werd de eerste braamparelmoervlinder op 2 juli 2011 gefotografeerd langs de Worm in Zuid-Limburg. Vorig jaar werd er een gezien in de Doort bij Echt in Midden-Limburg en de afgelopen week was het weer raak: op 18 juni op de Sint Pietersberg.

De braamparelmoervlinder is een soort van bloemrijke plaatsen met struiken en van open plekken in het bos. De waardplant waarop de rupsen zijn gespecialiseerd is, zoals de naam al verraadt, braam. Zowel gewone braam (Rubus fruticosus) als framboos (Rubus idaeus) worden genoemd en deze zijn beide in voldoende mate beschikbaar. Het lijkt voor de hand te liggen dat het veranderende klimaat een rol speelt bij het steeds verder noordelijk opduiken van de braamparelmoervlinder. Volgens de klimaatvoorspellingsmodellen zou in 2050 het hele gebied ten zuiden van de grote rivieren in Nederland qua klimaat geschikt moeten zijn voor deze vlinder. Aangezien braam er ook wijd verbreid is, lijkt niets een vaste vestiging in de weg te staan. De braamparelmoervlinder zou wel eens van een zwerver een blijver kunnen gaan worden.

De vliegtijd van de braamparelmoervlinder is nog maar net begonnen. Let dus op een parelmoervlinder die wat groter is dan de bosparelmoervlinder en zilveren maan, maar kleiner dan de duinparelmoervlinder en grote parelmoervlinder. Maar pas op met de algemene gehakkelde aurelia: die kan van een afstandje verdacht veel lijken op een afgevlogen parelmoervlinder.
En geef uw waarnemingen door op landkaartje, telmee of waarneming.

Braamparelmoervlinder klimaat waarnemingen