Nieuwsbericht

De kleine vos: op en neer

donderdag 17 juni 2010

Het Landelijk Meetnet Vlinders laat zien hoe het met onze dagvlinders gaat. We zien niet alleen soorten die enorm achteruitgaan (bv. de argusvlinder) of juist vooruit gaan (bv. het bont zandoogje) maar ook of soorten veel of weinig fluctueren.

Een voorbeeld van een soort met grote veranderingen van jaar tot jaar is de kleine vos.

De grafiek toont hoe de indexen binnen een paar jaar met een factor 10-20 op en neer kunnen gaan. In de literatuur is dit ook al lang beschreven, en in het algemeen wordt de relatie met een parasiet verantwoordelijk gehouden:  • Er zijn veel kleine vossen;
  • Een jaar of wat later komen er heel veel parasieten (die hebben veel te eten);
  • De populatie kleine vos stort in elkaar;
  • De parasieten hebben niks meer te eten en storten ook in;
  • Bij gebrek aan parasieten komen er weer meer kleine vossen, en de cyclus begint weer opnieuw.

Dit jaar lijken we in de stijgende lijn van de kleine vos te zitten (weinig parasieten dus nog). En die begint nu goed te vliegen. De vliegtijdgrafiek laat zien dat de aantallen dit voorjaar min of meer parallel liepen aan het gemiddelde over de periode 1990-2009. Maar de afgelopen week ging het ineens los en werden er veel geteld. Let dus goed op de komende weken, want er zullen vermoedelijk veel kleine vossen te zien zijn. En geniet er van, want volgend jaar of het jaar daarna zouden de parasieten wel weer eens de macht over kunnen nemen. Totdat de cyclus weer opnieuw begint.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).