Nieuwsbericht

De kleine vossen komen eraan!

woensdag 11 augustus 2010

In een eerder nieuwsbericht meldden we dat we een goed jaar voor de kleine vos verwachtten. En inderdaad: het werd de talrijkste vlinder in de tuinvlindertelling.

Inmiddels zijn we weer wat verder en kunnen we zien dat de kleine vos aan een tweede generatie begonnen is. De eerste generatie had dit jaar zijn piek in week 25 (derde week van juni). De vlinders vlogen volop in het mooie weer, maar waren daardoor ook relatief snel uitgevlogen. Al een paar weken later (week 29, de derde week van juli) kwam de dip. Net op tijd voor de tuinvlindertelling begon de tweede generatie. Met dit koelere weer zijn de vlinders niet zo snel uitgevlogen, en we hopen dat de komende twee tot drie weken alle buddleia’s weer vol zullen zitten met kleine vossen.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).
Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting via telefoon of email.