Nieuwsbericht

De Vlinderstichting bezegelt samenwerking met de Gegevensautoriteit Natuur

vrijdag 17 september 2010

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 16 september heeft De Vlinderstichting, samen met de negen andere Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (pgo’s), de samenwerkingsovereenkomst met de Gegevensautoriteit Natuur (Stichting GaN) getekend in aanwezigheid van minister Verburg van LNV.

Met deze ondertekening is een traject van vier jaar voorbereiding en samen ontwikkelen van de Gegevensautoriteit Natuur, de Nationale Databank Flora & Fauna (NDFF) en het vernieuwde Natuurloket succesvol afgerond. Voor het eerst in de geschiedenis zitten gegevens over planten en dieren van alle pgo’s, aangevuld met gegevens van andere organisaties die gegevens verzamelen, in één grote databank . Deze databank is daarmee de meest complete en actuele bron van natuurgegevens. Via Het Natuurloket kunnen maatschappelijke partijen, zoals projectontwikkelaars, gemeenten en bouwbedrijven maar ook de natuurbeheerders, een abonnement nemen op de NDFF of incidenteel natuurgegevens aanvragen. De kwaliteit van de gegevens in de databank wordt gewaarborgd door de Gegevensautoriteit in persoon, prof. Jan van Groenendael.

De Vlinderstichting heeft de overeenkomst ondertekend omdat de samenwerking een heel belangrijke stap is op weg naar beter en breder gebruik van de kennis over verspreiding en trends van vlinders en libellen in ons land. Dat is van groot belang. Nog altijd worden ingrepen gepleegd die direct of indirect onnodige schade toebrengen aan vlinders en libellen. Nu in principe iedereen gebruik kan maken van de databank, kan niemand zich meer verschuilen achter het argument dat niet bekend was dat een zeldzame of bedreigde soort voorkomt in een gebied waar een ingreep wordt gepland of uitgevoerd.