Nieuwsbericht

De Vlinderstichting en Wim van Breda ontwikkelen slimme monitoringstool voor bloemrijkdom in openbare ruimte

maandag 26 februari 2024

De Vlinderstichting en Wim van Breda werken samen aan de ontwikkeling van een camerasysteem dat automatisch bloemrijkdom in kaart brengt. Deze module 'Kleurrijk' van de MowHawk kan ingezet worden in de openbare ruimte, bijvoorbeeld om de effecten van ecologisch beheer te monitoren of de kwaliteit van de groenblauwe dooradering te evalueren. Ook voor (agrarisch) natuurbeheer biedt deze tool kansen.

De MowHawk camera waar nu de module Kleurrijk voor wordt ontwikkeld (Bron: Wim van Breda). De MowHawk camera waar nu de module Kleurrijk voor wordt ontwikkeld (Bron: Wim van Breda).

De Vlinderstichting zet zich al jarenlang in om de natuurkwaliteit in de openbare ruimte te verbeteren, bijvoorbeeld middels het keurmerk 'Kleurkeur' voor ecologisch beheer van bermen en watergangen. Wim van Breda bv is dé specialist in machines voor weg-, berm- en slootonderhoud. Beide partijen vinden elkaar nu in een samenwerking om het slimme camerasysteem van de MowHawk door te ontwikkelen met een module die de bloemrijkdom van de openbare ruimte in beeld brengt. Deze module heet 'Kleurrijk'.

Belangrijke indicator

Het camerasysteem van de MowHawk kan nu al invasieve exoten en zwerfvuil in kaart brengen. De module Kleurrijk gaat de bloemrijkdom registreren. Anthonie Stip van De Vlinderstichting: "De bloemrijkdom is een belangrijke indicator voor biodiversiteit op het land. Hoe bloemrijker een berm of dijk, des te groter is het potentieel voor allerlei insectensoorten. De module Kleurrijk is interessant omdat het in korte tijd en op gestandaardiseerde manier de natuurkwaliteit van grote oppervlakten in kaart kan brengen."

Logische stap

Voor Wim van Breda bv is de samenwerking een logische stap "omdat wij de specifieke kennis van flora en fauna niet in huis hebben en wij elkaar kunnen versterken door de module Kleurrijk samen te ontwikkelen."

Hoe bloemrijker een berm of dijk, des te groter het potentieel voor allerlei insectensoorten. Hoe bloemrijker een berm of dijk, des te groter het potentieel voor allerlei insectensoorten.

Naar de praktijk

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting, en Wim van Breda (Bron: Anthonie Stip). Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting, en Wim van Breda (Bron: Anthonie Stip).

Binnenkort wordt Kleurrijk in praktijksituaties getest en gevalideerd. De herkenningssoftware hiervoor wordt ontwikkeld door Datacadabra. Een werkende versie is naar verwachting in de loop van 2024 leverbaar. Voor gemeenten, provincies en waterschappen is Kleurrijk een interessante monitoringstool. Het wordt namelijk mogelijk om het effect van ingezet beleid voor ecologisch beheer van bermen, dijken en watergangen te volgen en te evalueren.

Oog voor detail

Ook kan de huidige kwaliteit van de groenblauwe dooradering hiermee in kaart gebracht worden, in ieder geval voor de niet-houtige begroeiing. Al blijven volgens Stip mensenogen nodig: "De camera herkent nog geen vlinders of andere insecten, dus de tellingen van onze honderden vrijwilligers en experts blijven ontzettend waardevol. Ze vullen elkaar mooi aan. Voor De Vlinderstichting een belangrijke reden voor deze samenwerking met Wim van Breda."

Lees meer

Wil je meer lezen over natuurvriendelijk bermbeheer bij Wim van Breda? Lees dan hier verder.

Lees verder

2024 AnthonieStip BloemrijkGrasland Kleurkeur Natuurbericht