Nieuwsbericht

De Vlinderstichting op Hart voor Natuur manifestaties

zondag 20 februari 2011

Op zaterdag 19 februari waren in het hele land manifestaties van de coalitie Hart voor Natuur. Op allerlei manieren werd duidelijk gemaakt dat de nu voorgestelde bezuinigingen op natuur, van meer dan 60% afbraak betekenen van de natuur in Nederland.

De Vlinderstichting was aanwezig op de grote manifestaties in Haarzuilens bij Utrecht en bij Radio Kootwijk op de Veluwe. In onze kraampjes werd duidelijk gemaakt wat de voorgestelde afbraak betekent voor onze bedreigde vlinders. Veel van de Rode Lijstsoorten zijn afhankelijk van een goed natuurbeheer en als organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de 12 Landschappen zoveel worden gekort zal dat absoluut negatieve gevolgen hebben voor de specialisten onder de vlinders.

Directeur van De Vlinderstichting, Theo Verstrael klom op de zeepkist en vertelde het publiek over de gevolgen van het voorgestelde natuurbeleid. Hij herhaalde nog eens dat dit kan leiden tot een nieuwe uitsterfgolf onder de vlinders. Ook andere sprekers benadrukten dat er alles aan gedaan moet worden om de huidige voorstellen van tafel te krijgen. Uiteraard kan er ook op natuur bezuinigd worden, maar dan niet op deze manier met een buitengewoon botte bijl en zonder visie.