Nieuwsbericht

De vossen gaan los! Wie meldt de eerste oostelijke in 2015?

vrijdag 13 februari 2015

Ze hebben de hele winter in winterslaap ergens verscholen gezeten, maar nu de eerste voorjaarsdagen zich aandienen ontwaken ze en ze zouden vandaag zomaar tevoorschijn kunnen komen: de vossen.

We hebben het niet over het zoogdier, maar over de vlinders. Kleine vos is de meest algemene en deze komt in heel Nederland veel voor. Maar ook de zeldzame grote vos en de nieuwkomer oostelijke vos hebben als vlinder de winter doorgebracht en ook deze zullen binnenkort weer kunnen worden gezien. We zijn vooral benieuwd of van de honderden oostelijke vossen die vorig jaar aanwezig waren er veel de winter hebben overleefd. Uit het heel Nederland zijn vorig jaar wel oostelijke vossen gemeld via waarneming en telmee, maar de meeste zijn gezien in het westen van het land. Dat is dus ook de regio waar de trefkans het grootst is. Nu in het voorjaar gaan ze op zoek naar een partner. Het is de vraag of er zoveel vlinders zijn dat ze een reële kans hebben om een soortgenoot tegen te komen. Mocht dat lukken en als er succesvol kan worden gepaard moet het vrouwtje haar eitjes afzetten op geschikte waardplanten. Rupsen zijn kieskeurige dieren en die van oostelijk vos zijn gespecialiseerd op wilg en iep en met name die eerste is volop aanwezig.

Voor de grote vos geldt eigenlijk hetzelfde. Ook voor deze soort is de trefkans van ontmoeting tussen mannetje en vrouwtje een bottle-neck. De waardplanten zijn dezelfde als van de oostelijke vos, dus dat zal niet beperkend zijn. De drie vossen lijken op elkaar en je moet een combinatie van kenmerken gebruiken voor een zekere determinatie. In dit overzicht vind je de belangrijkste kenmerken. De meeste bevinden zich op de bovenzijde van de vlinders. Probeer dus een open vlinder te zien te krijgen. Zie je een vos de komende weken en twijfel je of het wel de algemene kleine vos is, probeer er een foto van te maken (het liefst van de bovenzijde) en geef door via Waarneming of telmee. De gegevens zullen snel worden verwerkt en we komen binnenkort terug met de eerste tussenstand.

GroteVos OostelijkeVos