Nieuwsbericht

Deltaplan biodiversiteitsherstel: samen natuurverlies ombuigen naar herstel

woensdag 19 december 2018

De Vlinderstichting is als kwartiermaker betrokken bij het Deltaplan Biodiversiteit dat vandaag is gepresenteerd. Doel van het plan is om samen het biodiversiteitsverlies in Nederland om te buigen naar herstel. Daarvoor is begin gemaakt met een brede samenwerking van boeren, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers en overheden op gebiedsniveau.

Iedereen kan grondgebruikers stimuleren, inspireren én waarderen voor prestaties die bijdragen aan gunstige omstandigheden voor biodiversiteit. Daarmee wordt het herstel van biodiversiteit een verantwoordelijkheid en een zorg van ons allemaal.

“We zijn trots op de koers die we vandaag presenteren,” zegt Louise Vet, voorzitter van het voorbereidende Deltaplan-team. “We hebben scherpe tegenstellingen overbrugd. Nu is het moment voor nieuwe partijen om aan te sluiten: bij het definitieve plan voor daadwerkelijk herstel van de biodiversiteit zijn zij onmisbaar.”

Het plan

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een brede maatschappelijke beweging met een unieke aanpak voor natuurherstel in Nederland. De deelnemende kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank laten zien dat we door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers vanuit een gedeelde stip op de horizon het verschil kunnen maken voor een rijkere natuur.

Droombeeld 2030

Een ‘rijker’ Nederland is het gezamenlijke droombeeld. Dat is waar de partijen die nu het Deltaplan ondertekenen voor staan en hun verantwoordelijkheid in willen nemen. Tegelijkertijd roepen ze andere partijen op om mee te doen en samen ervoor te zorgen dat Nederland weer een land is waar de biodiversiteit floreert. Waardoor de natuur weer rijker en de landbouw weer gezonder wordt. Waar mensen kunnen genieten van een prachtig en divers landschap, en een breed aanbod van Nederlandse producten in de winkels.

Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting: Als infranatuur-partijen hanteren we een integrale benadering waarbij we biodiversiteit koppelen aan andere maatschappelijke thema's zoals veiligheid en gezondheid. Met aansprekende praktijkvoorbeelden van groene verbindingen blijven wij partijen inspireren."

Biodiversiteit Deltaplan