Nieuwsbericht

Denk je nu al een kleine vuurvlinder te zien?

woensdag 12 maart 2014

Ieder jaar in maart komen er waarnemingen van kleine vuurvlinder binnen. Deze dagvlinder vliegt pas over meer dan een maand en de waarnemingen hebben betrekking op een overdag actieve nachtvlinder, de oranje berkenspanner.

De oranje berkenspanner, een vroege voorjaarsvlinder, is al op diverse plekken in het land waargenomen. Regelmatig is hij al gezien in Noord-Brabant en Limburg. Vooral uit de Meinweg zijn er redelijk wat meldingen. Ook in de buurt van Soest, Naarden , Wierden en Deventer zijn er al oranje berkenspanners gezien. Zoals de naam al aangeeft is de deze overdag actieve nachtvlinder gebonden aan berk. Je ziet ze bijna altijd alleen maar vliegend, waarbij de oranje achtervleugels erg opvallend zijn. Dat maakt ook dat hij nogal eens wordt aangezien voor de kleine vuurvlinder, een dagvlinder. Deze is echter pas veel later in het jaar aanwezig.

De oranje berkenspanner is een niet zo algemene vlinder, die vrijwel alleen op de zandgronden voorkomt. Hij vliegt vanaf eind februari tot eind april in één generatie. De vlinders worden meestal overdag bij zonnig weer waargenomen. Ze vliegen dan vooral rondom de toppen van berken, nog voordat deze in blad zijn gekomen. Vaak gaan ze naarmate de middag vordert lager vliegen om te drinken en te zonnen bij (modder)poelen. De rupsen komen uit het ei als de berkenknoppen openbreken. De jonge rupsjes eten vooral van berkenkatjes. De rupsen foerageren ´s nachts en leven overdag in een spinsel van samen gesponnen bladeren. De soort overwintert als pop in of op hout. De eieren worden afgezet op zowel jonge als oudere berken.

KleineVuurvlinder OranjeBerkenspanner