Nieuwsbericht

Dit weekend Landelijke Tuinvlindertelling. Hoe zit het eigenlijk in de binnenstad?

vrijdag 4 augustus 2017

Vandaag, zaterdag en zondag wordt de Landelijke Tuinvlindertelling gehouden. Iedereen wordt gevraagd om een kwartier de vlinders in de tuin te tellen en door te geven. We hopen dat er ook veel tuinen midden in de stad geteld worden. We zijn erg benieuwd welke vlinders er zitten in de binnensteden van Rotterdam, Amsterdam en andere steden.

Kleine vuurvlinder (links) kun je in je tuin krijgen als er een bloemrijke berm in de buurt is. Boomblauwtje en bont zandoogje in de buurt van bomen en struiken (Bron: Kars Veling) Kleine vuurvlinder (links) kun je in je tuin krijgen als er een bloemrijke berm in de buurt is. Boomblauwtje en bont zandoogje in de buurt van bomen en struiken (Bron: Kars Veling)

Dat tuinen in het buitengebied of aan de rand van een dorpje flink vlinders trekken is niet verwonderlijk. Maar dat ook in zeer dicht bebouwde gebieden de vlinders tuinen weten te vinden ligt minder voor de hand. Toch komen ook in de binnensteden vlinders als dagpauwoog, kleine vos en citroenvlinder voor. Ook het boomblauwtje kun je op de Coolsingel in Rotterdam of ergens langs de grachten in Amsterdam te zien krijgen. Deze kun je dus ook in je binnenstadstuin tegenkomen. Hoeveel vlinders je telt is van veel factoren afhankelijk. In de eerste plaats natuurlijk of je tuin wat voor vlinders te bieden heeft. Een helemaal versteende tuin met een plastic struik in het midden zal weinig vlinders opleveren. Een tuin met beschutting, zon en veel bloeiende planten is veel kansrijker. Maar dan nog moeten de vlinders de tuin wel weten te bereiken.

Hoeveel citroenvlinders worden er gemeld uit binnensteden? (Bron: Henk Bosma) Hoeveel citroenvlinders worden er gemeld uit binnensteden? (Bron: Henk Bosma)

Een vlinder als de atalanta, die vele honderden kilometers vliegt, zal ook tuinen weten te vinden die omringd worden door steen en beton. Ook de koolwitjes, kleine vos en dagpauwoog zijn erg mobiel. Gehakkelde aurelia, landkaartje en het genoemde boomblauwtje kunnen ook flinke afstanden afleggen, maar die zijn wat meer afhankelijk van groenstroken met bomen en struiken. Heb je die in de buurt van je tuin, dan is de kans groter dat je deze aantreft. Dat geldt ook voor bloemrijk grasland en de typische vlinders die daarbij horen als kleine vuurvlinder, icarusblauwtje en bruin- en oranje zandoogje. De kick-off van de tuinvlindertelling vindt plaats in het Natuurhistorisch in Rotterdam, waar op dit moment een prachtige film draait. Kunstenaar Rogier Maaskant filmde de vlinders in zijn tuin en vertoont deze beelden in zwart-wit en vertraagd. Dat levert heel bijzondere beelden op. Stadsecologen van Rotterdam en Amsterdam zijn aanwezig bij de kick-off en zullen proberen zoveel mogelijk stadgenoten te laten meetellen. Ook zij zijn geïnteresseerd in de stadstuinvlinders. Als veel mensen tellen kunnen we na dit weekend wellicht uitspraken doen over de binnenstadsvlinders en misschien wel over de verschillen tussen de tuinvlinders van de grote steden.

U kunt meedoen met de tuinvlindertelling en uw gegevens doorgeven via www.vlindermee.nl, www.tuintelling.nl of via de gratis App ‘Vlindermee’.

Tuinvlindertelling