Nieuwsbericht

Duizenden phegeavlinders

donderdag 16 juni 2011

De phegeavlinder is een nachtvlinder die overdag actief is. Het is een opvallende verschijning, met een zwarte kleur met daarop wittige vlekken en twee mooie gele bandjes om het lijf. Hij vliegt dit jaar in opvallend groot aantal.

Op Landgoed Wellenstein van het Limburgs Landschap komt een populatie van de phegeavlinder voor. Sinds de aankoop van het gebied door Het Limburgs Landschap wordt het geleidelijk omgevormd tot bos met een natuurfunctie. Dit gebeurt om meer biodiversiteit in het gebied te krijgen. Hierdoor wordt ook de leefomgeving van deze dagactieve nachtvlinder verbeterd. Henk Verheijen houdt de vlinderstand op het landgoed in de gaten en meldt dat er sinds 12 juni de phegeavlinder massaal aanwezig is. In vorige jaren konden tot honderd individuen worden gezien, maar dit jaar gaat het om duizenden vlinders. Ze zijn vooral op de bramen te zien, maar drinken ook nectar op andere bloemen. De phegeavlinder heeft een bijzondere verspreiding in ons land. Hij komt voor in de Peelregio op de grens van Limburg en Noord-Brabant en op een plek bij Bergen op Zoom. Waarom hij niet op meer plaatsen voorkomt is een raadsel. Het leefgebied bestaat onder andere uit bloemrijke graslanden, bosranden en bospaden in droge dennenbossen en open plekken in het bos. De rupsen leven op allerlei gewoon voorkomende kruiden en lijken ook geen bijzondere eisen te stellen. De komende weken vliegt de soort nog volop en heeft u een goede kans om er vele tientallen tot wel duizenden te zien te krijgen.