Nieuwsbericht

Een nieuw jaar, een ander Nederland

maandag 17 januari 2011

Afgelopen zondag waren een aantal partners uit de coalitie Hart voor Natuur aanwezig op de PvdA manifestatie 'Een nieuw jaar, een ander Nederland'. In een interview hebben Gradus Lemmen (Natuurmonumenten), Kees de Pater (Vogelbescherming Nederland), Volkert Vintgens (De Natuur en Milieufederaties) en Arno Willems (Landschapsbeheer Nederland) aandacht gevraagd voor Hart voor Natuur. Dat deden ze onder andere door aan te geven dat natuur ook een economische functie heeft en dat we voorzichtig moeten zijn met onze natuur en ons landschap. De heren gaven aan te begrijpen dat er bezuinigd moet worden, maar vinden dat er nagedacht moet worden over hoe dat het beste kan gebeuren. Op de manier zoals nu door dit kabinet wordt voorgesteld zullen we veel mooie natuur kwijtraken.