Nieuwsbericht

Eerste resultaat Aandachtssoorten

dinsdag 4 november 2008

De afgelopen maand hebben er voor het eerst twee Aandachtssoorten op Vlindernet gestaan: de zwartstipvlinder (Agrochola lota) en de jeneverbesspanner (Thera juniperata).

We vroegen u om speciaal uit te kijken naar de twee nachtvlinders die we als Aandachtssoorten geselecteerd hadden en om uw waarnemingen van die soorten online door te geven via Telmee. De doorgegeven waarnemingen kwamen daarna meteen in beeld op het kaartje bij de betreffende Aandachtssoort. Het resultaat is dat de zwartstipvlinder uit 18 uurhokken (5x5 kilometer) werd gemeld en de jeneverbesspanner uit 12 uurhokken. Beide soorten werden verspreid over het hele land gezien.
Voor de komende maand november vragen we uw aandacht voor twee nieuwe Aandachtssoorten uit de familie van de uilen, namelijk het roesje (Scoliopteryx libatrix) en de kromzitter (Asteroscopus sphinx). Doet u ook (weer) mee?