Nieuwsbericht

Effect hakhoutbeheer op de biodiversiteit - literatuurstudie

vrijdag 10 december 2010

Matthijs Broere heeft in opdracht van De Vlinderstichting een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar de effecten van hakhoutbeheer op de biodiversiteit. De rapportage is via deze website te downloaden.