Nieuwsbericht

Eikenhakhoutbrigade wint vrijwilligersprijs

vrijdag 20 april 2012

Het afgelopen winterseizoen hebben veel vrijwilligers ruim 50.000 uur geïnvesteerd in natuur en landschap in Overijssel. Om de vrijwilligers voor deze enorme prestatie te bedanken, verzorgde Landschap Overijssel op donderdag 19 april 2012 de traditionele 'Kapavond'.

Hoogtepunt van de avond was de uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2012. Zo’n 200 vrijwilligers zagen hoe Martin Knol, voorzitter van Landschap Overijssel deze prijs met veel waardering overhandigde aan Hans Kamerling, coördinator van de Eikenhakhoutbrigade Twente.
 
De Eikenhakhoutbrigade Twente onderhoudt al zo’n vijf jaar houtwallen, hakhoutbosjes en takkenrillen. Bij hun activiteiten wordt de brigade ondersteund door De Vlinderstichting en Landschap Overijssel.

Goed voor vlinders en andere dieren

Door eiken af te zagen, leveren deze vrijwilligers een onmisbare bijdrage aan het behoud van karakteristieke landschapselementen en het kleinschalige landschap. Dit beheer is goed voor vlinders, zoals de kleine ijsvogelvlinder.
 
Er komt weer meer licht in het bos, waar deze vlinders van profiteren. Ook vele vogels en andere diersoorten profiteren van de afgezaagde eiken. Zo zijn de achtergebleven eikenstronken van levensbelang voor het zeer zeldzame vliegend hert. Dit grootste vliegende insect van ons land leeft vijf jaar lang als larve in oude eikenstronken om vervolgens slechts een paar weken als kever rond te vliegen met slechts één doel: voortplanting.
 
Dankzij de Eikenhakhoutbrigade Twente zijn er weer voldoende oude stronken, wat de overlevingskansen van dit unieke dier aanzienlijk verbetert.
 
De Vlinderstichting feliciteert Hans Kamerling van harte met deze prachtige prijs! 
 
Lees meer op de website van Landschap Overijssel

hakhout KleineIJsvogelvlinder Twente vrijwilligers