Nieuwsbericht

Er zijn weer oranje luzernevlinders

dinsdag 30 september 2014

De volgende generatie van de oranje luzernevlinder, een trekvlinder, vliegt weer momenteel. Op plekken waar de soort zich in augustus heeft voortgeplant kun je nu soms wel tien tot wel vijftig vlinders bij elkaar aantreffen.

Deze meldingen van grote aantallen oranje luzernevlinder komen bijvoorbeeld vanuit de uiterwaarden van de grote rivieren en uit Zeeland, maar de maasvlakte spant wel de kroon. Hier kunnen wel 100 oranje luzernevlinders bij elkaar worden gezien op bloemrijke braakliggende stukken.

Oranje luzernevlinders komen in het voorjaar, in mei en juni vanuit het zuiden ons land binnen en planten zich hier voort. De nakomelingen van die binnentrekkers verschijnen in augustus en ook deze planten zich weer voort. De derde generatie is nu volop aanwezig en vooral op plekken waar succesvol is voortgeplant en waar voldoende bloeiende planten aanwezig zijn blijken favoriet. Ze gaan ook wel weer trekken en kunnen dan overal in het land gezien worden, maar de grote aantallen bij elkaar vind je vooral op de voortplantingsplekken.

De rupsen van oranje luzernevlinder eten van allerlei vlinderbloemigen, waarvan luzerne natuurlijk een is. Maar ook op wikke, klaver en vooral op gewone rolklaver zijn ze te vinden. Op opgespoten terreinen, zoals industrieterreinen, maar ook de Maasvlakte staat vaak veel rolklaver en andere waardplanten en dat zijn de ideale voortplantingslocaties. De vlinders die nu vliegen gaan voor een deel terug naar het zuiden, maar ze planten zich hier ook nog wel voort, maar het is de vraag of dat nog tot een nieuwe vlindergeneratie leidt. Ze kunnen niet tegen wat strengere vorst en zullen hier normaal gesproken niet kunnen overwinteren. Als de temperatuur redelijk hoog blijft waardoor de ontwikkeling van de rupsen sneller gaat en er de komende weken geen flinke nachtvorst optreedt zouden de volgende oranje luzernevlinders eind oktober weer kunnen vliegen. We zijn benieuwd!

OranjeLuzernevlinder trekvlinders waarnemingen