Nieuwsbericht

Erg veel vlinders door warme weer

maandag 23 april 2018

De hoge temperaturen en de vele zonuren vorige week hebben gezorgd voor een explosie van dagvlinders. Terwijl er nog steeds veel vlinderoverwinteraars werden gezien, kwamen ook veel popoverwinteraars massaal en abrupt tevoorschijn.

Het Boomblauwtje is al veel waargenomen (foto: Henk Bosma) Het Boomblauwtje is al veel waargenomen (foto: Henk Bosma)

Veel vlinders!

Enkele vlinders die de komende twee weken hun piek hebben: klein koolwitje, oranjetipje, boomblauwtje & bont zandoogje Enkele vlinders die de komende twee weken hun piek hebben: klein koolwitje, oranjetipje, boomblauwtje & bont zandoogje

25 soorten dagvlinders gezien

Er zijn de afgelopen week zo’n 25 soorten dagvlinders gezien, waarvan sommige echt in grote aantallen. Het oranjetipje lijkt een prima jaar te hebben en ook boomblauwtje en landkaartje zijn nu volop aanwezig. Het is de normale vliegtijd van deze vlinders, maar door het koude weer in maart en de extreem hoge temperatuur van vorige week zijn veel vlinders in een zeer korte periode tevoorschijn gekomen. Voor veel zijn drie of vier dagen zonnig en warm weer voldoende om zich voort te planten.

Vlinders hebben genoeg aan paar warme dagen

Als de vlinders veel vlieguren maken, betekent dit ook dat ze snel slijten. Als een vlinder namelijk uit de pop komt, is hij helemaal ‘af’. Dat wil zeggen dat er niets meer aangroeit en bij iedere beweging die ze maken alleen maar slijtage optreedt. Dat betekent ook dat veel vlinders die we nu zien maar een paar dagen leven. In die paar dagen kunnen ze een partner vinden, paren en de vrouwtjes kunnen hun eitjes afzetten op de juiste planten. Komt er een koele periode, dan gaan ze in rust, slijten minder en kunnen dus langer leven, maar die extra dagen leveren niet meer nageslacht op, omdat ze niet actief zijn.

Vliegtijdverwachting

De vliegtijdverwachting voor vlinders op 20 april 2018 De vliegtijdverwachting voor vlinders op 20 april 2018

Vlinderoverwinteraars verdwijnen

De afgelopen week zijn er zo’n 25 soorten dagvlinders gemeld op de invoerportalen Waarneming.nl en Telmee. Ook de komende weken zijn deze nog te vinden op zonnige dagen met een voldoende hoge temperatuur. Als we de vliegtijdverwachting bekijken, zien we dat van nu tot over een week of twee soorten als kleine vos, citroenvlinder, dagpauwoog en gehakkelde aurelia zullen verdwijnen. Dit zijn de vlinderoverwinteraars, die al begin maart actief werden.

Popoverwinteraars gaan pieken 

Boomblauwtje, bont zandoogje, klein koolwitje en klein geaderd witje zullen de piek in hun voorjaarsgeneratie bereiken. Ook voor het oranjetipje valt de piek de komende tijd, maar deze heeft maar één generatie per jaar en zal de rest van het jaar dus niet meer als vlinder worden gezien. Groot koolwitje, landkaartje, kleine vuurvlinder en groentje zijn al aanwezig, maar de piek in hun vliegtijd wordt nu rond 10 mei verwacht. Die verwachting wordt regelmatig bijgesteld op grond van de temperatuur en de hoeveelheid zonuren. Klik hier voor de meest actuele vliegtijdverwachting voor dagvlinders.

Waarnemingen doorgeven

Geef je waarneming door!
Dat kan via de invoerportalen: 

Telmee

Waarneming.nl

BontZandoogje Boomblauwtje KleinKoolwitje Oranjetipje Voorjaar