Nieuwsbericht

Europees Hof: Nederlands Programma Aanpak Stikstof moet aangepast

woensdag 25 juli 2018

De Advocaat-Generaal van het Europees Hof concludeerde op 25 juli dat natuurgebieden die lijden onder een stikstofoverschot, beter moeten worden beschermd. Dat betekent onder andere dat bedrijven in de buurt van die gebieden meer moeten doen om hun stikstofuitstoot te beperken. Daarnaast mag in deze gebieden geen ruimte worden gegeven aan economische ontwikkelingen die voor meer vervuiling zorgen.

Stikstofproblemen vermijden

Foto: Henk Bosma De aardbeivlinder neemt af bij hoge stikstofgehaltes De aardbeivlinder neemt af bij hoge stikstofgehaltes

Binnen enkele weken doet het Europese Hof definitief uitspraak. Om de uitstoot van stikstof te verminderen en de effecten van de overdaad te bestrijden, startte de Nederlandse overheid in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met deze aanpak wil de overheid het stikstofprobleem in de natuurgebieden verminderen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk maken.

De uitstoot van stikstof is in veel natuurgebieden echter nog veel te hoog. Nieuwe economische ontwikkelingen brengen ook meer vervuiling met zich mee. Daarom moeten nieuwe economische ontwikkelingen alleen mogelijk zijn in gebieden waar de stikstof feitelijk ook echt gedaald is. Het Europees Hof bevestigt deze gedachte nu.

Vlinders zijn graadmeter voor stikstof

Vlinders blijken bijzonder geschikt om de veranderingen in de hoeveelheid stikstof te meten en de gevolgen op de vlinderfauna te volgen. Pilot-projecten in Noord-Brabant (rapportage) en Noord-Holland (rapportage) concludeerden dat de stifkstof-indicator Vlinders door de korte levenscyclus van vlinders (minstens één generatie per jaar) snel reageert op veranderingen in de hoeveelheid stikstof. Ook bleek dat zowel de bestaande infrastructuur van het NEM-Meetnet Vlinders als de dagvlindergegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna voor de stikstof-indicator Vlinders kunnen worden gebruikt.

Effecten op biodiversiteit volgen

Samen met andere natuurorganisaties vraagt De Vlinderstichting nationale en provinciale overheid dan ook op om het advies ter harte te nemen en te zorgen voor een forse, feitelijke afname van stikstof, voordat zij ontwikkelruimte beschikbaar stelt die voor nóg meer vervuiling zal zorgen. Daarnaast pleiten we ervoor de stikstof-indicator Vlinders te gebruiken om de effecten van stikstof op de biodiversiteit te volgen.

bescherming Natuurbeheer natuurgebieden Stikstof