Nieuwsbericht

Fietspad vlindervriendelijk hersteld

dinsdag 19 mei 2020

Bij Posterholt in Limburg is de enige vliegplaats van het donker pimpernelblauwtje in Nederland. Bij de renovatie van een fietspad is door provincie Limburg, gemeente, aannemer STRABAG en De Vlinderstichting alles in het werk gesteld om te zorgen dat die bijzondere vlinder er niet slechter, maar juist beter van wordt.

Parende donker pimpernelblauwtjes in hun leefgebied: bloemrijke bermen met ruige begroeiing. Parende donker pimpernelblauwtjes in hun leefgebied: bloemrijke bermen met ruige begroeiing.

De enige populatie van het donker pimpernelblauwtje in Nederland vliegt op een wegberm bij het dorp Posterholt. Het donker pimpernelblauwtje is een vlinder met een bijzondere levenswijze. De vrouwtjes zetten de eitjes enkel op de bloemhoofdjes van grote pimpernel af. De rupsen verlaten na ongeveer vier weken de waardplant en laten zich door een werkster van een specifieke mierensoort, de gewone steekmier, naar het nest dragen. Daar leven ze van de mierenlarven, overwinteren en verpoppen in het volgende jaar. Om deze populatie goed te kunnen beschermen is in de omgeving van Posterholt nieuw leefgebied ontwikkeld. Via een aantal wegbermen kunnen de blauwtjes van hun oude naar het nieuwe leefgebied migreren. Nu werden er werkzaamheden gepland op een fietspad langs een van de bermen die als verbinding waren aangewezen. De provincie Limburg, De Vlinderstichting, de gemeente Roerdalen en de aannemer STRABAG hebben samen een methode bedacht om met minimale verstoring de vervanging van het asfalt te realiseren zodat het leefgebied van het donker pimpernelblauwtje er niet door wordt aangetast.

Berm niet verstoord

Het asfalt is zorgvuldig verwijderd om de berm niet te verstoren. Het asfalt is zorgvuldig verwijderd om de berm niet te verstoren.

De berm van het fietspad dat moest worden gerenoveerd bestaat aan de ene kant uit een vlakke strook met een greppel met veel variatie in microklimaat zoals mieren het graag hebben. Aan deze zijde mogen zeker geen ingrepen plaatsvinden. De berm aan de andere kant is droog en minder geschikt voor de soort. De Vlinderstichting heeft de grote pimpernel en de mieren in de berm onderzocht en het bleek dat beide soorten veel in de berm voorkomen, tot vlakbij het huidige asfalt.  Bij de verwijdering van het asfalt dat er nu ligt en bij alle andere werkzaamheden mocht de berm niet worden verstoord of bereden en machines en materiaal mochten er niet worden geplaatst. Om het asfalt zo te kunnen verwijderen dat de berm onbeschadigd blijft is het op een halve meter vanaf de berm doorgezaagd. Het was een bijzonder project, maar de aannemer was er zeer serieus mee bezig. Er is een zogenaamde toolbox-meeting op de locatie gehouden waarbij alle ins en outs door een medewerker van De Vlinderstichting werd verduidelijkt. De verbindingsbaan langs het fietspad zal verder versterkt worden door een strook met hooiland aan de overkant van de sloot aan te leggen. Daar wordt een zaadmengsel toegepast met plantensoorten uit de directe omgeving met onder andere de grote pimpernel. We zijn heel benieuwd wanneer de donkere pimpernelblauwtjes het fietspad zullen gaan gebruiken.

DonkerPimpernelblauwtje Fietspad Posterholt