Nieuwsbericht

Fotografeer het Nederlandse landschap

dinsdag 14 december 2010

Er is een project gestart om met hulp van veel fotografen heel Nederland te fotograferen. Uit het middelpunt van elk van de meer dan 30.000 kilometerhokken zullen foto’s worden gemaakt in de verschillende windrichtingen. U kunt ook meewerken.

De laatste decennia is er erg veel veranderd in het Nederlandse landschap en de volgende decennia zal dat proces zich nog sneller voltrekken. Er worden wegen aangelegd, Vinex-wijken gebouwd en het gras wordt steeds vroeger gemaaid, terwijl veel koeien meer in de stal dan in de wei verblijven. Een deel van die veranderingen kun je door vergelijking van topografische kaarten en door statistieken vaststellen. Maar een belangrijk deel van die veranderingen krijg je zo niet helder. Je kunt die veranderingen wel vastleggen door het landschap met enige regelmaat te fotograferen. Streetview van Google fotografeert op grote schaal, maar die opnamen betreffen niet het landschap, maar de zijkant van verharde wegen. Voor kleinere gebieden heeft men meermalen foto’s over een langere periode gemaakt. Als je die foto’s ziet, dringt pas goed tot je door hoe snel die veranderingen zich voltrekken. Die veranderingen hebben grote invloed op het voorkomen van planten en dieren.

Daarom heeft de stichting Saxifraga besloten om het project NL in Beeld te starten. SOVON en De Vlinderstichting hebben zich van harte achter dit initiatief geschaard. De bedoeling is om van elk kilometerhok in Nederland naar vier kanten foto’s te maken volgens een gestandaardiseerde methode. Deze verzameling foto’s zal het mogelijk maken om kwantitatief vast te stellen hoe het Nederlandse landschap er nu uit ziet. Als zo’n project over tien of twintig jaar wordt herhaald, is de ontwikkeling van de veranderingen in principe eenvoudig te analyseren. Bovendien kan iedereen zien hoe Nederland er nu uit ziet. Het gezamenlijke materiaal kan gebruikt worden voor een analyse van het landschap ende veranderingen daarin. Alle foto’s worden tevens op een website geplaatst en zijn voor iedereen toegankelijk en vrij te bekijken en te gebruiken.

Meedoen?
Het gaat hier om een groot project, dat alleen met de hulp van veel fotografen uitvoerbaar is. Iedereen die een camera kan hanteren, kan aan dit project meedoen. We hebben een handleiding voor fotografen opgesteld en er zijn digitale topografische kaarten van 1:25.000 beschikbaar. Als je je uitgedaagd voelt om aan dit baanbrekende project mee te doen, kun je een mailtje sturen naar Saxifraga (Jan van der Straaten).