Nieuwsbericht

Gaat Bleker vlinders beter beschermen?

woensdag 21 december 2011

In de Tweede Kamer gaf staatssecretaris Bleker aan dat in de concept-Natuurwet de bescherming van bedreigde soorten onvoldoende is geregeld. De Vlinderstichting roept staatssecretaris Bleker op om op dit punt de Natuurwet aan te passen.

De Vlinderstichting heeft al eerder een inspraakreactie gegeven op de conceptwet en blijkbaar waren de daar genoemde argumenten overtuigend. De Vlinderstichting noemt nu in een rechtstreekse reactie aan de staatssecretaris drie essentiële onderwerpen voor de bescherming van vlinders:

  1. Uitgangspunten van de wet worden niet alleen economische en organisatorische onderwerpen, maar ook de noodzaak om natuur en landschap veilig te stellen voor komende generaties.
  2. Vlinders die op de Rode Lijst staan, categorieën bedreigd en ernstig bedreigd, krijgen speciale bescherming en worden daartoe opgenomen in de natuurwet.
  3. Ook de leefgebieden van deze bedreigde vlinders krijgen speciale bescherming en worden daartoe opgenomen in de natuurwet.

Voor deze punten heeft De Vlinderstichting concrete wijzigingsvoorstellen aangereikt.

Aanleiding voor de oproep is het feit dat 68% van de Nederlandse vlinders de afgelopen honderd jaar is verdwenen uit Nederland of nu alsnog dreigt te verdwijnen. Om deze reden is het belangrijk dat vlinders van de Rode Lijst, waaronder spiegeldikkopje en grote parelmoervlinder, worden opgenomen in de natuurwet. In de huidige concept-tekst van de Natuurwet zijn slechts drie soorten dagvlinders en hun leefgebieden nog beschermd. De staatssecretaris heeft inmiddels zelf aangegeven dat hij de bescherming van bedreigde soorten nu onvoldoende vindt in de concepttekst. Daarbij verwees hij ondermeer naar De Vlinderstichting, als organisatie die met overtuigende argumenten was gekomen. De Vlinderstichting vindt het een belangrijke stap dat de staatssecretaris de bescherming van bedreigde soorten alsnog wil gaan regelen. Wij gaan er nu vanuit dat onze wijzigingsvoorstellen in het volgende concept van de wet zijn opgenomen. 

GroteParelmoervlinder Spiegeldikkopje