Nieuwsbericht

Gaat de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie de bestuivende insecten redden?

dinsdag 26 mei 2020

De Vlinderstichting en de Europese koepelorganisatie Butterfly Conservation Europe (BCE) zijn voorzichtig hoopvol over de toezeggingen in de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 die vorige week is gepubliceerd. Snelle implementatie door de EU-lidstaten kan een herstel van de Europese bestuivende insecten, waaronder onze dag- en nachtvlinders, een flinke stimulans geven.

Moerasparelmoervlinder, een van de beschermde vlinders in Europa. Moerasparelmoervlinder, een van de beschermde vlinders in Europa.

Vorige week heeft de Europese Commissie een uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie vastgesteld om de natuur in Europa te versterken. Ook is de 'van boer tot bord'-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem bekend gemaakt. De twee strategieën versterken elkaar en brengen de natuur, landbouwers, ondernemingen en consumenten samen om gezamenlijk naar een concurrerend duurzame toekomst toe te werken. Vlinders (zowel dag- als nachtvlinders), bijen en zweefvliegen nemen in heel Europa af. Hun bloemrijke habitats, waaronder halfnatuurlijke graslanden worden vernietigd door intensivering of juist doordat het kleinschalige gebruik gestopt wordt en ze dichtgroeien. De nieuwe strategie is erop gericht beheerders, zowel agrariërs als natuurbeheerders, te helpen bij behoud en herstel van leefgebieden van bestuivende insecten.  

Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting is blij met de nieuwe strategie: “Op papier ziet deze er goed uit en laten we hopen dat we ook voortvarend aan de slag kunnen gaan met de uitvoering van de voorgestelde maatregelen dan zijn we misschien nog niet te laat, maar het is wel vijf voor twaalf.”

Assessing Butterflies in Europe

Ook voor bijen (hier een behangersbij) en zweefvliegen moet de situatie drastisch verbeteren Ook voor bijen (hier een behangersbij) en zweefvliegen moet de situatie drastisch verbeteren

Sue Collins, Europees milieubeleidsadviseur voor BCE, zegt: “Deze strategie en de EU-strategie van boer tot bord zijn een doorbraak. Investeringen in de bescherming van de biodiversiteit en de financiering van natuurherstelprogramma's zullen het herstel van vlinders en bijen helpen en de vitale bestuivingsdiensten die zij leveren ondersteunen.” Met het door de EU gefinancierde ABLE-project (Assessing Butterflies in Europe) dat BCE, samen met De Vlinderstichting en de andere Europese partners, uitvoert wordt het vlindermonitoring uitgebreid naar de hele EU. Dr. Chris van Swaay, onderzoeker bij De Vlinderstichting en BCE: "De EU-indicator voor graslandvlinders vertoont een daling van 39% sinds 1990. Het opnemen van een indicator voor bestuivingscontrole bij de evaluatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 zal een belangrijke stap zijn".

Dr Sam Ellis, voorzitter van BCE, is ook voorzichtig optimistisch: "De strategie zal hopelijk een keerpunt betekenen voor bestuivende insecten en Butterfly Conservation Europe belooft nauw samen te werken met alle belanghebbenden om deze acties te helpen uitvoeren."

Op de site van de EU vindt u de tekst van de strategie en ook een aantal antwoorden op veel gestelde vragen.

Meer informatie over het ABLE-project

ABLE bestuivers EU EUBioStrategy graslanden graslandvlinders