Nieuwsbericht

Gaffelwaterjuffer vestigt zich in Zuid-Limburg

maandag 31 mei 2010

In Zuid-Limburg is aan de Geul een kleine populatie Gaffelwaterjuffer Coenagrion scitulum aangetroffen. Een paar dagen later werden ongeveer 30 individuen op de locatie waargenomen.

In 2003 werd de soort bij Tegelen (Limburg) voor het eerst na lange afwezigheid in Nederland weer aangetroffen. In 2007 werd de soort in Zeeuws-Vlaanderen op een aantal locaties gevonden.