Nieuwsbericht

Geactualiseerde kaartjes op Vlindernet

vrijdag 22 april 2011

Vorige week zijn de verspreidingskaartjes op de hoofdpagina van de nachtvlindersoorten vernieuwd. Sinds de vorige actualisatie van de kaartjes in april 2010, zijn er meer dan 300.000 nieuwe waarnemingen verwerkt.

Het totale aantal waarnemingen waarop de kaartjes gebaseerd zijn, bedraagt op dit moment 2.852.260. Alle waarnemers die hieraan hebben bijgedragen willen we bij deze nog eens hartelijk bedanken!
Een van de soorten waarbij de uitbreiding van de laatste jaren goed op het kaartje is terug te zien, is de spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria). Ook het zwart weeskind (Mormo maura) laat de laatste jaren een duidelijke toename zien.