Nieuwsbericht

Gegevensautoriteit Natuur Jan van Groenendael: 'Geef natuur een stem!'

vrijdag 17 december 2010

Een reactie van Gegevensautoriteit Natuur Jan van Groenendael op de plannen van het kabinet. 'Laat ons hart spreken als teken van onze beschaving. Nederlanders hebben een warm hart voor de natuur, nu het kabinet nog.'

Prof. dr. Jan van Groenendael is door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit benoemd als Gegevensautoriteit Natuur. Zijn taak is het bevorderen van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid van natuurgegevens voor bedrijven en overheden. Daarnaast wordt van hem verwacht dat hij de samenwerking tussen gegevensverzamelaars, -beheerders en -gebruikers bevordert. Hij geeft daarover gevraagd en ongevraagd advies aan de verantwoordelijke partijen. De Gegevensautoriteit Natuur opereert onafhankelijk en neutraal.

Hieronder reageert Dhr. van Groenendael op de bezuinigingen van het kabinet:

'Leven gedijt bij variatie. Dat geldt voor al wat leeft, ook voor ons mensen. Een ongenuanceerde, harde eendimensionale economische benadering van de veelkleurige en veelvormige werkelijkheid waarin wij leven, leidt onvermijdelijk tot verarming van die variatie. Te beginnen met de zwakken en weerlozen.'

'Als beschaving zich kenmerkt door zorg voor de zwakken dan geldt dat des te meer voor die 47.000 stem- en spraakloze soorten organismen die veroordeeld zijn in dit kleine land samen te moeten wonen met die wispelturige en machtige 'Homo economicus'.'

'Het is hoog tijd om stem te geven aan onze medebewoners zonder paspoort en stemrecht. Al was het alleen maar omdat zij de bouwstenen zijn van ons ecosysteem, de habitat vormen waarin wij als mens gedijen en de variatie laten zien die zo goed is voor ons hart en welbevinden. Daarom moet ons hart spreken als teken van onze beschaving. Nederlanders hebben een warm hart voor de natuur, nu het kabinet nog.'