Nieuwsbericht

Goed jaar voor spiegeldikkopje

dinsdag 21 juli 2015

Het spiegeldikkopje is een bedreigde vlinder. Gelukkig blijkt 2015 een goed jaar voor de soort. Zal hij nieuwe locaties kunnen vinden en koloniseren?

Het spiegeldikkopje is bedreigd. In de jaren negentig verdween hij uit Gelderland en Vlaanderen, en hij komt nu alleen nog voor in de Peelregio. Een uitgebreide beschrijving van de historische ontwikkeling van dit mooie vlindertje is te vinden in een bericht uit 2010.

In de Peel waren de aantallen vlinders de laatste jaren zorgwekkend gedaald. Maar in 2015 lijkt alles meegezeten te hebben en op allerlei plekken worden flinke aantallen spiegeldikkopjes geteld. Dat is niet ongewoon voor deze soort: hij blijkt flink te fluctueren en goede en slechte jaren af te wisselen. Vermoedelijk worden deze fluctuaties veroorzaakt door de weersomstandigheden, want op alle locaties zijn de aantallen tegelijk hoog of juist laag.

Is het spiegeldikkopje hiermee uit de gevarenzone? Helaas niet. Natuurlijke fluctuaties leiden tot goede jaren (zoals 2010 en 2015), maar ook tot slechte. En juist daar zit hem het gevaar: de aantallen kunnen dan zo laag worden dat de resterende vlinders elkaar niet meer tegenkomen, en dan verdwijnt de soort. Dat gebeurde al eerder in Gelderland en Vlaanderen. Onze aandacht zal de komende jaren nodig blijven om deze vlinder voor ons land te behouden. Uit onderzoek blijkt dat droge voorjaren slecht zijn voor deze soort.
Overigens was 2015 ook een droog voorjaar wat de neerslag betreft, maar omdat het ook koel was viel het met de verdamping uiteindelijk nog mee. En er wordt in de Peel door terreinbeheerders hard gewerkt om de gebieden zo nat mogelijk te houden. Ook dat helpt het spiegeldikkopje.

Het spiegeldikkopje komt ook nog voor in open bossen. Daar is met behulp van vrijwilligers ruimte voor het spiegeldikkopje gemaakt: ze zorgen voor open plekken in het bos waar hij zich kan voortplanten. Afgelopen winter heeft een groep geocachers hier ook nog een belangrijke bijdrage aan geleverd.
Gelukkig is het spiegeldikkopje een vrij mobiele vlinder. We hopen dat dit goede jaar zal leiden tot de kolonisatie van nieuwe terreinen en dat de toekomst van de soort zo wat beter gegarandeerd is en komende slechte jaren (die ongetwijfeld weer zullen komen) kan opvangen. Wie weet zullen ook plekken in Vlaanderen weer teruggevonden worden. Gelderland lijkt helaas nog wat te ver weg.
Wil je een keer spiegeldikkopjes zien, dan kan dat in de meeste grote natuurgebieden in de Peel (Groote Peel, Mariapeel e.d.). Blijf hier wel op de paden en respecteer de natuur en de vegetatie. De vlinders komen graag naar distels langs het pad, waar ze makkelijk te zien zijn.

natuurgebieden Spiegeldikkopje