Nieuwsbericht

Goed jaar voor zwerflustige zomerlibellen

dinsdag 20 augustus 2013

De libellenwaarnemingen van afgelopen weken laten zien dat het mooie zomerweer zijn vruchten afwerpt. Warmteminnende en zwerflustige soorten komen vanuit Zuid- en Oost-Europa in Nederland terecht en hebben het hier momenteel prima naar hun zin.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de paardenbijter, die nu overal in Nederland algemeen is. Grote groepen jagende paardenbijters van soms meer dan honderd dieren worden verspreid door het land gemeld. Vooral in de late namiddag zijn ze langs bosranden te zien, vooral op benauwde dagen. Maar ook zeldzamere soorten worden relatief veel gevonden deze zomer. Zo is de zuidelijke heidelibel verspreid door het land van zo’n twintig locaties gemeld. Dat is misschien niet zo indrukwekkend als de invasie van 2006, maar toch beduidend meer dan in de afgelopen jaren. Ook de geelvlekheidelibel lijkt dit jaar wat minder zeldzaam dan in voorgaande jaren.

Glazenmakers en heidelibellen zijn nog tot in de herfst actief, dus er is volop kans om zelf nog bijzondere libellenwaarnemingen te doen. Bezoek bijvoorbeeld plekken waarvan je weet dat er altijd veel bruinrode of steenrode heidelibellen en zitten en dan maar goed zoeken naar afwijkende exemplaren.

Paardenbijter waarnemingen ZuidelijkeHeidelibel