Nieuwsbericht

Gouden vlinder voor broeder Frans

maandag 13 februari 2012

Afgelopen zaterdag, tijdens de Landelijke Dag, werk bekendgemaakt dat Frans Melkert, beter bekend als broeder Frans, de Gouden Vlinder 2012 in ontvangst heeft mogen nemen.

Vraagbaak

'Hij heeft veel gekweekt aan vlinders en heeft ook erg veel naar het gedrag van vlinders gekeken. Jaren was hij actief met waarnemingen voor De Vlinderstichting. Hij publiceerde (wetenschappelijke) artikelen in de Entomologische berichten, in het Belgische tijdschrift Orchis en ook in ons eigen tijdschrift Vlinders.. Voor velen was hij een inspirerend persoon en een vraagbaak op gebied van vlinders. Wegens zijn wetenschappelijke werk en zijn uitstraling voor de vlinders een verdiende Gouden Vlinder voor Broeder Frans Melkert', aldus het rapport van de commissie Gouden Vlinders. De commissie bestaat uit Henk-Jan Kievit, Vestigingsmanager Culemborg bij Eelerwoude; Jan-Willem Sneep, directeur Samenwerkingsverband Nationale Parken en Kars Veling, projectleider bij De Vlinderstichting.

Omdat broeder Frans slecht ter been is, zijn Titia Wolterbeek en Kars Veling naar de abdij in Egmond gegaan om de Gouden Vlinder uit te reiken.

FransMelkert GoudenVlinder LandelijkeDag