Nieuwsbericht

Gouden vlinder voor Nico Elfferich

maandag 16 februari 2009

Op de Landelijke Vlinderdag op 14 februari heeft Nico Elfferich uit handen van Jan-Willem Sneep de Gouden Vlinder ontvangen. Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vlinders.

Er zijn vier criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding. Er moet een daadwerkelijke bijdrage geleverd worden aan de bescherming van vlinders; de verdiensten van de persoon moeten een uitstraling hebben, zowel in de eigen kring als naar buiten toe, en de geleverde prestatie moet gedurende langere tijd worden geleverd en kwalitatief goed zijn. En tenslotte: de verworven kennis moet actief worden uitgedragen. De Commissie Gouden Vlinders, bestaande uit Henk-Jan Kievit, regiodirecteur Zuid Staatsbosbeheer, Jan-Willem Sneep, directeur Samenwerkingsverband Nationale Parken en Kars Veling, projectleider bij De Vlinderstichting, heeft op basis van deze criteria de onderscheiding dit jaar toegekend aan Nico Elfferich.

Nico Elfferich heeft het boeiende verhaal van de mieren en de rupsen van blauwtjes tot zijn levenswerk gemaakt. Als amateur verrichtte hij op wetenschappelijk verantwoorde manier onderzoek en hij heeft de resultaten daarvan onder de aandacht van een groot publiek weten te brengen. Mede door zijn activiteiten kunnen de mierenblauwtjes, zowel in Nederland als in de rest van Europa, beter beschermd worden. Een Gouden Vlinder waard!