Nieuwsbericht

Gouden vlinder voor Willem Ellis

vrijdag 11 maart 2011

Vorige week zaterdag heeft Willem Ellis tijdens de Landelijke Dag van De Vlinderstichting de ‘Gouden Vlinder’ ontvangen, een prijs voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de bescherming van vlinders, zie Gouden vlinderaar Willem Ellis.

Willem kreeg deze onderscheiding vooral voor zijn jarenlang vrijwilligerswerk aan de databank Noctua van de Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF) van EIS-Nederland en De Vlinderstichting. Dankzij deze databank zijn er actuele verspreidingskaartjes op de websites Vlindernet en Microlepidoptera.nl die een noodzakelijke basis vormen voor de bescherming van vlinders.

De Stichting EIS-Nederland en De Vlinderstichting hebben onlangs een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds gekregen om een brochure te schrijven over de stand van de Nederlandse nachtvlinders, vooral gebaseerd op deze data.

Ook Willem’s uitgebreide tweetalige website over Europese Bladmineerders werd tijdens de toekenning genoemd.
Willem is oud medewerker van het Zoologisch Museum Amsterdam (UvA) en nu gastmedewerker van het NCB Naturalis.

2011 GoudenVlinder LandelijkeDag WillemEllis