Nieuwsbericht

Gouden vlinderaar Willem Ellis

maandag 7 maart 2011

Tijdens de landelijke vlinderdag die op 5 maart werd gehouden zijn drie Gouden vlinders uitgereikt aan mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de bescherming van vlinders. Willem Ellis was een van de gelauwerden.

Willem Ellis kun je gerust met pensioen sturen, hij gaat toch wel door met zijn werk. Noctua is de databank van de vlinders, momenteel beheerd door de Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF) van EIS Nederland, in samenwerking met de Vlinderstichting. Willem heeft deze databank al beheerd vanaf de oprichting van de vlinderwerkgroep in 2002, en beheerde sinds 1996 daar ook de voorloper al van. Hij doet dit als vrijwilliger, sinds hij met pensioen is als onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. De databank van bijna 3 miljoen records van alle soorten vlinders wordt voor een groot deel gevuld door gegevens die waarnemers of verzamelaars aanleveren. De databank en de daaruit voortkomende kaartjes en analyses geven als basale informatie direct een zeer belangrijke bijdrage aan de bescherming van vlinders. Middels vlindernet, microlepidoptera.nl en de vele publicaties laat hij anderen delen in zijn kennis.

Tenslotte nog dit: een belangrijke andere activiteit van Willem wordt misschien niet door veel vlinderaars gezien, maar is voor de studie van een grote groep kleine vlinders zeer essentieel: zijn website over Nederlandse (en Europese!) Bladmineerders is nationaal en internationaal zeer in aanzien.

2011 GoudenVlinder LandelijkeDag WillemEllis