Nieuwsbericht

Grote keizerlibel of toch gaffellibel?

donderdag 10 juni 2010

Afgelopen dagen zijn er bij De Vlinderstichting een aantal foto’s binnengekomen van de grote keizerlibel, waarvan de waarnemer dacht dat het om de gaffellibel ging. Ondanks dat deze twee soorten ieder uit een andere familie komen, is het niet geheel onbegrijpelijk dat deze twee soorten met elkaar worden verward.

Als beginnende libellenwaarnemer wordt er vaak gedetermineerd op kleur. Als dan een grote keizerlibel wordt gezien met zo’n mooi felgekleurd groen borststuk is niet geheel onbegrijpelijk dat deze wordt aangezien voor de gaffellibel.

Gaffellibel

De gaffellibel is een zeer zeldzame soort en leeft in schone beken en rivieren met een zandige bodem en bomen langs de waterkant. Hij is 5 tot 5,5 cm groot en komt uit de familie rombouten die te herkennen is aan de ogen die uit elkaar staan. De gaffellibel zelf is herkenbaar aan de grasgroene kleur van het borststuk en een heldergele kleur op het achterlijf met een zwarte tekening.

Grote keizerlibel

De grote keizerlibel is een algemene soort en komt in heel Nederland in allerlei stilstaande water voor. Het is de één na grootste libel, met een lengte van 7 tot 8 cm. De grote keizerlibel komt uit de familie glazenmakers, die te herkennen is aan de ogen die elkaar op een grote afstand raken. Het borststuk van de grote keizerlibel is groen gekleurd en vrijwel ongetekend. De lichte delen op het achterlijf zijn bij het mannetje voornamelijk blauw en bij het vrouwtje lichtblauw tot blauwgroen. Op de rug van het achterlijf bevindt zich een brede donkere streep.