Nieuwsbericht

Grote vuurvlinder: terug naar De Wieden

maandag 8 december 2014

De grote vuurvlinder kan weer terugkomen in De Wieden. Daarover bestaat overeenstemming tussen De Vlinderstichting, provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In de loop van de afgelopen tien jaar is deze opvallende vlinder verdwenen uit De Wieden. De resterende vlinders zitten nu grotendeels in het noordelijker gelegen natuurgebied De Weerribben.

De Vlinderstichting heeft vandaag een plan voor de 'verhuizing' van de grote vuurvlinder vanuit de Weerribben naar De Wieden aangeboden aan de gedeputeerde van de provincie Overijssel, Hester Maij.

De grote vuurvlinder 'batava' is de bijzonderste vlinder van Nederland. Deze ondersoort is al uitgestorven in Engeland en komt nu alleen nog maar voor in het grensgebied tussen Friesland en Overijssel. Met dit plan hoopt De Vlinderstichting dat de grote vuurvlinder binnen vijf jaar weer een zelfstandige populatie opbouwt in De Wieden. Om dit te realiseren moet de verbinding tussen De Wieden en De Weerribben worden afgemaakt. Daarvoor moet langs de westkant van het Giethoornse Meer een moerasroute van 600 m breed worden gecreëerd. Tegelijkertijd moeten delen van De Wieden en De Weerribben worden heringericht. Als in enkele rietmoerassen van het noordelijke deel van De Wieden, rondom het dorpje Dwarsgracht, beheer en inrichting worden aangepast, zullen binnenvliegende vlinders hier weer geschikte voortplantingsplaatsen vinden. Natuurmonumenten, eigenaar van De Wieden, en Staatsbosbeheer (De Weerribben) ondersteunen het plan.

Vandaag heeft gedeputeerde Hester Maij het eerste exemplaar in ontvangst genomen. In haar reactie zei mevrouw Maij: “Ik ben heel blij met dit plan van De Vlinderstichting. Het is een logische uitwerking van de eerder gemaakte afspraken over de verbinding tussen De Wieden en De Weerribben, waarvoor een breed draagvlak is. Een verdere uitwerking moet plaatsvinden met de betrokkenheid van de lokale partners, waaronder Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en LTO.”

De begrenzing van de verbindingszone is bekend en het benodigde geld is ook al gereserveerd. Daarom verwacht De Vlinderstichting dat de provincie de definitieve inrichting nu voortvarend op gaat pakken. Bij gunstige ontwikkelingen zullen daarna jaarlijks enkele vlinders de overstap wagen en zichzelf verhuizen van De Weerribben naar De Wieden.

GroteVuurvlinder Wieden