Nieuwsbericht

Grote weerschijnvlinder in Kuinderbos

donderdag 30 juni 2011

Vorige week vierde het Kuinderbos in de Noordoostpolder zijn vijftigste verjaardag. Het bos, waar Staatsbosbeheer veel energie steekt in het creëren van variatie, heeft al erg veel natuurwaarden, waaronder nu ook de zeldzame grote weerschijnvlinder.

Vorig jaar was er al een gezien, maar deze week werden maar liefst acht grote weerschijnvlinders ontdekt in het Kuinderbos. De soort is zich al een aantal jaren in getal aan het uitbreiden. Naast de bekende vliegplaatsen in Twente, Achterhoek en Noord-Brabant komen er nu ook regelmatig meldingen uit Noordwest-Overijssel en uit de bossen in de Noordoostpolder. Dit jaar zijn er ook al zwervers gemeld uit andere delen van het land, zoals Drenthe en Groningen. In het Kuinderbos gaat het niet meer om zwervers, maar om vestiging. Er zijn al waarnemingen uit verschillende jaren en van meerdere vlinders. Ook in het nabijgelegen Voorsterbos, in beheer bij Natuurmonumenten, is de grote weerschijnvlinder aanwezig. De bossen zijn geschikt voor deze soort omdat ze vochtig zijn en er veel wilgen groeien. Dat is de plant waar de rupsen op zijn gespecialiseerd.

Ook bijzondere nachtvlinders en libellen!

De grote variatie in structuur, de plaatselijke openheid en de vele zonnige bospaden zorgen voor een zeer vlinderrijk bos. Dat blijkt ook uit het nachtvlinderonderzoek, waarbij al meer dan zeshonderd soorten op naam zijn gebracht. Deze week werden de nachtvlinderonderzoekers verrast door een echte zeldzaamheid: de bonte beer (Callimorpha dominula). De waterpartijen, een grote plas, poelen, vennen en zelfs een recentelijk aangelegde beek, herbergen zeer veel libellen, waaronder de zeldzame gevlekte witsnuitlibel en de noordse winterjuffer. Ook met deze soortgroep wordt door Staatsbosbeheer nadrukkelijk rekening gehouden bij inrichting en beheer. Dat, gevoegd bij het feit dat het Kuinderbos uitstekend ontsloten is en de mensen er dus prima kunnen genieten van de soortenrijkdom, was voor De Vlinderstichting reden om het Kuinderbos uit te roepen tot libellenreservaat. Er is een informatiebord geplaatst waarop de te verwachten libellen te zien zijn en er is een speciale libellenwandelroute uitgezet door het gebied.

ApaturaIris BonteBeer GroteWeerschijnvlinder Kuinderbos