Nieuwsbericht

Grote weerschijnvlinder in Noordoostpolder

dinsdag 22 juli 2008

In het Voorsterbos in de Noordoostpolder is Natuurmonumenten al meer dan tien jaar bezig om meer variatie aan te brengen in het productiebos. Dat zorgt voor veel meer vlinders en nu is zelfs de ernstig bedreigde grote weerschijnvlinder aangetroffen!

Het Voorsterbos bij Kraggenburg is relatief jong, want de Noordoostpolder is pas in 1942 drooggevallen en het bos dateert van jaren daarna. Het is aangeplant als productiebos, veel bomen relatief dicht op elkaar. Toen Natuurmonumenten het in beheer kreeg is, in samenwerking met De Vlinderstichting, begonnen met een omvorming tot meer natuurlijk bos. Om het bos voor meer planten en dieren geschikt te maken is licht enorm belangrijk. Als er meer zonlicht op de bosbodem door kan dringen komen veel meer planten in bloei en kunnen veel ‘koudbloedige’ dieren zich er opwarmen. Er werden open plekken in het bos gekapt en de paden werden verbreed, zodat ook daar de zon vrij spel had.

 

Al die maatregelen hebben geleid tot een toename van vlinders, maar ook van insectenetende vogels, vleermuizen en andere kleine zoogdieren. In 2007 werd zelfs de grote weerschijnvlinder waargenomen. Deze ernstig bedreigde Rode Lijstsoort kwam de laatste jaren alleen maar plaatselijk en zeldzaam voor in Twente, de Achterhoek en Noord-Brabant. De grote weerschijnvlinder is een soort van oude vochtige loofbossen. De rupsen leven op boswilg en ook wel op grauwe wilg in de bosrand. Mannetjes en vrouwtjes ontmoeten elkaar in een hoge opvallende boom (meestal eik).

 

De grote weerschijnvlinder is weinig mobiel, maar af en toe worden er wel zwervers gezien, zoals ooit een exemplaar dat op Rottumeroog werd aangetroffen. Vorig jaar was er een melding vanuit het Voorsterbos. Een prachtig vers mannetje werd daar gefotografeerd. Toen dachten we dat het hier om een zwerver ging, maar inmiddels weten we wel beter. Dit jaar zijn er al vijf weerschijnvlinders gezien, onder andere op de natuurcamping in het Voorsterbos. De soort heeft zich er voortgeplant en wellicht dat er gesproken kan worden van een nieuwe populatie, samen met de vlinders die aanwezig zijn in de aangrenzende gebieden in Noordwest-Overijssel en Zuid-Friesland waar ook meldingen van weerschijnvlinders zijn. De maatregelen van Natuurmonumenten, samen met het ouder worden van het bos, hebben gezorgd voor goede omstandigheden voor deze bedreigde vlinder.

ApaturaIris GroteWeerschijnvlinder openplekkeninhetbos