Nieuwsbericht

Handen uit de mouwen voor veenbesblauwtje

vrijdag 4 november 2011

In het kader van de campagne Tienvoor12 gaat de Vlinderstichtig, samen met Staatsbosbeheer en vrijwilligers, aan de slag bij Sellingen om nieuw leefgebied te creeren voor het superzeldzame veenbesblauwtje.

Wie helpt mee?

In Sellingen is het veenbesblauwtje al vele jaren aanwezig, maar de zeldzame soort zit hier maar in een veentje. Staatsbosbeheer, de beheerder daar, wil graag dat de soort ook in andere veentjes voor gaat komen, zodat er wat meer risicospreiding is. Daarvoor moeten een aantal vennen worden aangepakt. Er moeten berken worden verwijderd en er moet een raster worden geplaatst, zodat het vee de veentjes niet meer in kan. Vanuit het programma Tienvoor12! Gaan we hiermee aan de slag. De kosten voor de afrastering en wat kleinschalig graafwerk nemen we voor onze rekening en we zouden graag ook aan de slag met een groepje enthousiastelingen.

We zullen komende winter twee zaterdagen aan het werk gaan. Vrijwilligers die mee willen werken krijgen een reiskostenvergoeding en uiteraard wordt voor koffie, thee en lunch ook gezorgd. Als u een of twee zaterdagen mee wilt werken geef dat even door aan de administratie van De Vlinderstichting door een mailtje te sturen.

Wat?
Handen uit de mouwen, berken trekken en raster zetten in Sellingen (Gr.)

Wanneer?
Twee zaterdagen in december t/m februari (wordt overlegd met belangstellenden).

AgriadesOptilete Veenbesblauwtje vrijwilligers