Nieuwsbericht

Hart voor Natuur: samen in actie

donderdag 16 december 2010

Twintig natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen voor de natuur en het landschap in Nederland. Onder de noemer Hart voor Natuur (www.hartvoornatuur.nu) willen de organisaties aandacht vragen voor de consequenties van de buitenproportionele bezuinigingen van het kabinet op natuur en landschap. Volgens de natuur- en milieuorganisaties zijn de kabinetsplannen zo ingrijpend, dat de natuur en het landschap dat de Nederlanders zo koesteren nooit meer hetzelfde zullen zijn.

Het kabinet-Rutte wil meer dan 40 procent korten op de budgetten voor natuur en landschap, in totaal gaat het om ruim 300 miljoen per jaar. Bezuinigingen zijn in deze tijd nodig, maar afbraak is dat niet. De bezuinigingen betekenen dat er geen groen rond nieuwe woonwijken komt, dat boswachters en natuurgidsen verdwijnen en zal ertoe leiden dat veel bijzondere planten- en diersoorten niet langer in Nederland voorkomen. Er zal onvoldoende geld zijn om de gebieden mooi, veilig en schoon te houden. Bezoekersaantallen zullen bijvoorbeeld teruglopen met gevolgen voor ondernemers en de regionale economie.

De natuur- en milieuorganisaties maken zich samen hard voor een rijke natuur en een mooi landschap. Er lopen al diverse initiatieven om hier meer aandacht voor te vragen. Ook roepen de organisaties van Hart voor Natuur alle Nederlanders op om hun groene hart te laten spreken, concrete acties volgen de komende weken.

Kijk voor meer informatie op www.hartvoornatuur.nu.

Hart voor Natuur is een coalitie van: De12Landschappen, De Natuur en Milieufederaties, De Vlinderstichting, European Invertebrate Survey-Nederland (EIS-Nl), FLORON, Goois Natuurreservaat, Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM), Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), Landschapsbeheer Nederland, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), Reptielen, amfibieƫn en vissenonderzoek Nederland (RAVON), SOVON Vogelonderzoek, Staatsbosbeheer, Stichting Duinbehoud, Stichting Natuur en milieu, Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer, Vereniging voor Natuur en Milieueducatie (IVN), Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging & Zoogdiervereniging