Nieuwsbericht

Het gaat goed met de libellen

donderdag 12 mei 2011

Na alle dramatische berichten eindelijk weer een optimistisch geluid uit de natuur: het gaat goed met veruit de meeste libellen. De Rode Lijst van bedreigde libellen die dit najaar wordt gepubliceerd, zal aanzienlijk korter zijn dan de huidige. Schoner water is daarvan de belangrijkste oorzaak.

“Eigenlijk zijn libellen waterdieren; het overgrote deel van hun leven brengen ze immers als larve onder water door. De maatregelen sinds de jaren tachtig omde waterkwaliteit te verbeteren, hebben de libellen geweldig geholpen”, constateert Tim Termaat, projectleider libellen bij de Vlinderstichting. Sinds de jaren vijftig ging het bergafwaarts met de frêle diertjes. Door de toename van het verkeer, lozingen van industriewater, overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties, overbemesting in landbouw en het rechttrekken van beken om de waterafvoer te versnellen, gingen tientallen soorten razendsnel achteruit.

Van de zestig zich in Nederland voortplantende soorten kwamen er in 1998 27 terecht op de Rode Lijst van bedreigde soorten. Vier hiervan – de dwergjuffer en mercuurwaterjuffer en de sierlijke en oostelijke witsnuitlibel – verdwenen zelfs volledig uit ons land. Maar het tij keerde. Nederland begon vanaf het einde van de jaren zestig te werken aan verbetering van de waterkwaliteit, zette dat beleid door, met de opleving van de libel als gevolg.

Lees het volledige artikel in Trouw