Nieuwsbericht

Het veenbesblauwtje: niet betreden!

maandag 12 juni 2017

Het veenbesblauwtje is één van onze meest zeldzame en kwetsbare vlinders. Zijn leefgebied is in ons land beperkt tot enkele kleine veentjes in Drenthe en Groningen, samen nog niet eens 1 km2 groot. De vlinder gaat in de komende weken weer vliegen, en dat trekt altijd veel twitchers en natuurfotografen aan, die helaas niet altijd even voorzichtig te werk gaan.

Hoogveen is ontzettend kwetsbaar voor betreding. Voetstappen in het veenmos blijven soms weken zichtbaar, paadjes soms jaren en de vegetatie herstelt zich maar moeilijk. In de vliegtijd van het veenbesblauwtje merkt boswachter Kees van Eerde van Staatsbosbeheer elk jaar weer op dat er in het veen gelopen wordt. Hij maakt zich grote zorgen: 'De laatste jaren wordt het steeds erger met de betreding. Als de twitchers zo doorgaan met het betreden van de veentjes, dan is dat een extra belasting voor de soort die het al zo moeilijk heeft en zijn we het veenbesblauwtje binnen afzienbare tijd helemaal kwijt.' Het is in bijna alle natuurgebieden in Nederland verboden om van de paden af te gaan. Maar in het hoogveen is dat extra belangrijk.

Natuurlijk begrijpen wij best dat vlinderaars graag het veenbesblauwtje aan hun soortenlijst toevoegen, vooral nu de soort op uitsterven staat. Dit hoeft echter niet gepaard te gaan met het betreden van het veen. Er zijn plekken waar het veenbesblauwtje, zeker met hulp van een verrekijker, gezien kan worden zonder het veen zelf te betreden. Een foto maken is vaak niet mogelijk, maar laten we alstublieft het voortbestaan van de vlinder belangrijker vinden dan dat plaatje! Van de drie veenvlinders die we in Nederland nog hebben, is het veenbesblauwtje de meest bedreigde. Maar ook voor veenbesparelmoervlinder en veenhooibeestje geldt dat betreding grote schade kan aanrichten in het leefgebied. We willen iedereen die op zoek gaat naar deze kwetsbare vlinders daarom op het hart drukken om zorgvuldig om te gaan met het leefgebied en de regels te respecteren. Graag willen we onze veenvlinders nog behouden en we doen er alles aan om de populaties die we nu nog hebben te beschermen. Daarom ook maken we de locaties waar de veenvlinders voorkomen, niet precies bekend. We hopen dat u daar begrip voor heeft en samen met ons ernst maakt met de bescherming van onze veenvlinders. Helpt u mee?

Veenbesblauwtje