Nieuwsbericht

Het was een geweldig vlinderweekend

maandag 9 april 2018

We hebben er vrij lang op moeten wachten, maar het afgelopen weekend was top voor de vlinders. Vele duizenden vlinders zijn gezien. Het meeste de vlinderoverwinteraars, maar ook zijn er al flink wat vlinders uit de pop gekomen.

De citroenvlinder is dit weekend het meest gemeld De citroenvlinder is dit weekend het meest gemeld

Vlinderoverwinteraars heersen

Na de citroenvlinder werd de dagpauwoog het meest gezien Na de citroenvlinder werd de dagpauwoog het meest gezien

Citroenvlinder winnaar van het weekend

De citroenvlinder, een vlinderoverwinteraar, is het meest gemeld op de invoerportalen Waarneming.nl en Telmee. Dat is ook niet verwonderlijk, want het is een zeer opvallende vlinder. De felgele mannetjes patrouilleren en vliegen kilometers op een dag en door hun grootte en felle kleur zijn ze van grote afstand te zien en te herkennen. Het waren niet alleen maar mannetjes die zijn gezien, ook de minder opvallende vrouwtjes zijn al gemeld.

Tweede plaats voor de dagpauwoog 

De dagpauwoog is een andere vlinderoverwinteraar die erg veel is gezien. Mannetjes bezetten een territorium, ergens langs een bosrandje of in een tuin. Ze keren steeds terug naar hetzelfde punt en hopen daar op een vrouwtje. Na de paring zal een vrouwtje op zoek gaan naar plekken om haar eitjes af te zetten. Brandnetel is de plant die ze daarvoor uitkiest en vooral in de rand van bomen en struiken zijn ze het meest populair. Over een week of drie zijn de rupsen volop te vinden. Deze zitten in groepen van soms wel veertig of vijftig bij elkaar.

Ook andere vlinderoverwinteraars aanwezig

Datzelfde geldt voor de kleine vos, ook een vlinderoverwinteraar die nu aan de voortplanting begint. De laatste vlinderoverwinteraar is de gehakkelde aurelia. Deze is ook al wel gezien, maar duidelijk minder dan de overige drie.

Popoverwinteraars komen voorzichtig kijken

Het klein koolwitje is de meest waargenomen popoverwinteraar Het klein koolwitje is de meest waargenomen popoverwinteraar

Popoverwinteraars komen tevoorschijn

Ook de vlinders die de winter als pop hebben doorgebracht vliegen nu. Veel van deze vlinders vlogen de afgelopen jaren in maart al, maar door de kou zijn ze dit jaar wat later. Van het klein koolwitje zijn er al honderden gezien en ook klein geaderd witje en groot koolwitje zijn er al. Van het oranjetipje, een zeer opvallend witje waarvan de mannetjes een prachtige oranje vleugelpunt hebben, vlogen ook al tientallen rond dit weekend.

Felblauw vlindertje? Boomblauwtje! 

De komende weken zullen de popoverwinteraars nog veel talrijker worden. In tuinen zijn ook al flink wat boomblauwtjes gezien. Dit prachtig felblauwe vlindertje is nu niet met andere blauwtjes te verwarren, want die vliegen pas in mei. Als u dus nu een klein felblauw vlindertje in uw tuin ziet, weet u zeker met een boomblauwtje te maken te hebben.

De vorst in maart, atalanta kind van de rekening 

De atalanta is maar mondjesmaat gemeld. Deze trekvlinder blijft de laatste jaren steeds vaker hier in de winter, maar bij flinke kou zullen toch flink wat atalanta’s het niet redden. De laatste vorstperioden zijn waarschijnlijk voor veel atalanta’s dodelijk geweest.

Heeft u zelf een vlinder waargenomen? Geef ze door via Waarneming.nl of Telmee

Atalanta Boomblauwtje Citroenvlinder Dagpauwoog dagvlinders GehakkeldeAurelia GrootKoolwitje KleineVos KleinGeaderdWitje KleinKoolwitje Oranjetipje Vlinderoverwinteraars