Nieuwsbericht

Hoe gaat het met onze vlinders?

woensdag 1 mei 2013

Het was geen gemakkelijke start van het vlinderseizoen. Vooral in de eerste weken van april was het zoeken naar een zonnig moment. Langzaamaan wordt het beter en zien we al heel wat vlinders vliegen. Maar hoe gaat het ten opzichte van eerdere jaren?

Het telseizoen loopt elk jaar van 1 april tot 1 oktober. Hebben we in voorgaande jaren wel eens gedacht of we de start niet moesten vervroegen (de eerste boomblauwtjes en oranjetipjes werden soms al in maart gezien), dit jaar is dat duidelijk niet nodig.

 

De grafiek toont het gemiddelde over de periode 1990-2012 en de aantallen voor 2012 en 2013. Dit jaar lijkt opvallend veel op vorig jaar: lage aantallen vlinders in april. Begin mei kwam het in 2012 toch nog goed. Tot op dit moment is dat in 2013 nog niet gebeurd. Reden tot zorg? De Vlinderstichting houdt het, dankzij honderden vrijwilligers, nauwgezet in de gaten.

Gemiddelden en indexen

We kijken op twee manieren naar de vlindertellingen: via het gemiddeld aantal vlinders per algemene route en via de gemiddelde indexcijfers per jaar, waarbij elke soort even zwaar meetelt.

De gegevens komen uit het Landelijkmeetnet Vlinders

Als we alleen naar het gemiddeld aantal vlinders kijken, dan was 1995 het allerbeste jaar. Vooral een aantal algemene soorten deed het juist dat jaar bijzonder goed, zoals het klein koolwitje en het bruin zandoogje. Toen nog bijzonder talrijk waren het zwartsprietdikkopje en de dagpauwoog. Inmiddels zijn deze vlinders helaas fors achteruitgegaan.

2012 is het op één na slechtste jaar; alleen in 2008 werden er nog iets minder vlinders geteld.

Als we per jaar de gemiddelde index uitrekenen, geeft dat een iets ander beeld*. Dan is 1995 ineens helemaal niet meer zo’n extreem goed jaar, maar springen 1990, 1991 en 1992 er juist uit, met 1992 als absolute topper. Heel veel vlinders deden het toen relatief goed. Maar ook volgens deze methode is 2012 het slechtste jaar tot nu toe. Heel veel soorten hadden in 2012 een slecht jaar.

U kunt helpen!

Kortom: de vlinders gaan nog steeds achteruit. Dit jaar wordt het spannend: komen onze vlinders de klap van vorig jaar weer te boven, of blijft het slecht? 

Dankzij uw waarnemingen kan De Vlinderstichting het in de gaten houden. Geef uw waarnemingen door via Telmee of Waarneming.nl, dan komen ze vanzelf bij ons terecht.

* voor de jaren 1990 en 1991 zijn de ongewogen indexen gebruikt, voor de overige jaren de betere gewogen indexen.

Dagpauwoog MeetnetVlinders