Nieuwsbericht

Hoe was 2016 voor vlinders en libellen?

maandag 10 april 2017

Wekelijks worden door vrijwillige veldmedewerkers vlinders en libellen geteld op vaste routes en onder standaard omstandigheden. Voor de dagvlinders gebeurt dit al vanaf 1990 en voor libellen vanaf 1997. Via dit Meetnet houden we de vinger aan de pols van vlinders en libellen en kunnen we adequaat reageren als dat nodig is. Het jaarverslag over 2016 is nu beschikbaar.

Om harde uitspraken te kunnen doen over voor- en achteruitgang moet je op een gestandaardiseerde manier tellen onder vergelijkbare omstandigheden. Daarom zijn de eisen die aan de tellingen van het Landelijk Meetnet worden gesteld vrij streng. Het CBS verwerkt de gegevens en die ziet er op toe dat de methode verantwoord is. Het gaat om een vastomlijnde route die jaar in jaar uit op dezelfde wijze wordt geteld. De tellingen vinden alleen plaats als het goed weer is, want met flinke bewolking en lage temperaturen en zeker met regen zijn de vlinders en libellen er wel, maar dan zijn ze weg gekropen en dan zie je ze natuurlijk niet. De vlindertellingen zijn vorige week weer gestart en begin mei zullen de libellentellingen beginnen. In het jaarverslag over 2016, dat nu ook online beschikbaar is kun je zien hoe het met de vlinders en libellen gaat in Nederland. Het was geen goed vlinderjaar en voor de libellen was het een gemiddeld jaar, vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

Vuurlibel en bont zandoogje
In het jaarverslag staan trendgrafieken van alle soorten. Daar zie je van jaar tot jaar vaak fluctuatie, maar wel zie je de langjarige trend en of die positief, negatief of stabiel is. Een van de meest succesvolle libellen is de vuurlibel, die aan een enorme opmars bezig is. Deze zuidelijke soort profiteert van klimaatverandering en de uitbreideng wordt verder mogelijk gemaakt doordat de waterkwaliteit de laatste 25 jaar sterk is verbeterd. Een algemene juffer, die zowel in natuurlijk als in stedelijk gebied voorkomt is de houtpantserjuffer. De trend van deze prachtig groen metallic gekleurde juffer is negatief. Een oorzaak voor deze achteruitgang is nog niet duidelijk. Ook bij de vlinders zie je natuurlijk winnaars en verliezers. Het bont zandoogje is sterk toegenomen vanaf 1990 en de langjarige trend is dus zeer positief, maar 2016 was voor deze soort juist weer een minder jaar. Bij de dagpauwoog is dat net andersom. De langjarige trend is negatief, maar juist in 2016 waren er erg veel aanwezig.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring, in opdracht van het ministerie van EZ.

Download het jaarverslag meetnetten over 2016 

2016 BontZandoogje CBS klimaat MeetnetVlinders Vuurlibel