Nieuwsbericht

Honderden vlinders door warme weer

maandag 26 maart 2012

Het vlindervoorjaar is nu echt losgebarsten. Dagelijks worden, met dit zonnige weer, vele tientallen tot honderden vlinders gemeld. De kleine vos is een van de meest algemene soorten, maar ook de popoverwinteraars vliegen al.

Prachtig lenteweer met volop zon, zorgt ervoor dat veel vlinders actief zijn geworden. De overwinteraars (en ook wat atalanta’s die de winter hebben overleefd) zijn hard bezig om bij te tanken na de winter en gaan op zoek naar een partner om mee te paren. Ook de vlinders die als pop de winter hebben doorgebracht komen nu, de ene na de andere, tevoorschijn. Verreweg de meeste meldingen op Telmee en Waarneming.nl hebben betrekking op de kleine vos, die een uitstekende winter achter de rug lijkt te hebben. Ze worden gezien op bloeiende planten zoals winterheide en maagdenpalm, maar ook bolgewassen als krokus en blauwe druifjes worden gebruikt. Daar waar klein hoefblad of speenkruid in bloei staat worden deze ook gebruikt en ook bloeiende wilgen blijken aantrekkelijk.

Naast de kleine vos en de andere overwinteraars dagpauwoog, gehakkelde aurelia en citroenvlinder, zijn er ook al een flink aantal soorten die als pop hebben overwinterd tevoorschijn gekomen. Zo zijn er al op diverse plaatsen bont zandoogjes gezien en ook boomblauwtje en klein koolwitje. De komende dagen zullen deze in veel grotere aantallen gezien worden, want de voorspelling is dat het zonnige, warme weer nog enige dagen aan zal houden. Volgens de vliegtijdvoorspelling dagvlinders zijn de komende tijd ook oranjetipje, koninginnenpage, kleine parelmoervlinder en klein geaderd witje te verwachten. De koninginnenpage is vooral in Zuid-Nederland een regelmatige verschijning geworden, maar ook uit de rest van het land zijn het vorig jaar rupsenvondsten bekend en ook hier kunnen de vlinders te zien zijn. De kleine parelmoervlinder is het meest aanwezig in de duinen, maar ook uit het binnenland komen de laatste jaren meer waarnemingen.

Atalanta Citroenvlinder Dagpauwoog GehakkeldeAurelia KleineVos Voorjaar waarnemingen