Nieuwsbericht

Honderden vlinderwaarnemers op geslaagde Landelijke Dag

maandag 9 maart 2015

'Wie loopt er eigenlijk allemaal een route?' vroeg Titia Wolterbeek, dagvoorzitter en directeur van De Vlinderstichting bij de start van de Landelijke Dag aan het publiek. Honderden vingers gingen de lucht in. De zaal was bijna tot de laatste stoel bezet en voor een groot deel dus door waarnemers.

Het thema van de dag, 25 jaar vlinders tellen, was dan ook goed besteed aan de bijna zevenhonderd mensen die ondanks het zonnige vlinderweer naar Wageningen waren gekomen.

25 jaar monitoring

Het begon al met de eerste van de drie films van Annette van Berkel, waarin enkele waarnemers speels in beeld waren gebracht. De afsluiting van deze film waarin Annette met haar camera tientallen bruin zandoogjes deed opstuiven, was ronduit spectaculair. De openingslezing werd, hoe kan het ook anders, gehouden door Chris van Swaay, vanaf het begin betrokken bij het Meetnet Vlinders. Hij nam de zaal mee door 25 jaar monitoring. Vervolgens was er een buitenlandse gast: Tom Brereton, die met typisch Engelse humor een verhaal over de Britse monitoring bracht en daarbij zelfs terugging tot de ijstijd. Een deel van de monitoren loopt al sinds het begin van het meetnet een vlinderroute en een van hen, Harm Werners, vertelde over de veranderingen op zijn route bij de Galgenberg. Een herkenbaar verhaal voor vele aanwezigen.

Vlinderbeheerder van het jaar

Na de presentatie van het boek Bloemen en insecten, niet zonder elkaar, verraste Titia Wolterbeek Pauline Arends, boswachter bij Staatsbosbeheer, met de eretitel 'Vlinderbeheerder van het jaar'. En met recht: ze houdt zich bezig met inventarisatie en monitoring en daarbij hebben de vlinders – en dan speciaal de veenvlinders - moeiteloos een warm plekje in haar hart veroverd. Ze is al jaren een van de drijvende krachten achter de Vlinderwerkgroep Drenthe. Daarbij zoekt ze steeds of er ook in het beheer wat voor de bedreigde soorten kan worden gedaan.

Nog meer boeken

Na de lunchpauze gaf Christoph Brochard inzicht in het leven van larven van libellen, een fascinerend levensstadium. Onlangs werd door KNNV Uitgeverij zijn fotoboek hierover uitgegeven, dat naadloos aansluit bij de eerdere uitgave over larvenhuidjes van libellen. Vervolgens was het woord aan Ties Huigens, die ook al een nieuwe uitgave kon presenteren: de geheel herziene gids Nachtvlinders.
Uiteraard ging de lezing van Kars Veling over de stand van zaken in het project Idylle, dat De Vlinderstichting samen met de NVB dankzij de Nationale Postcode Loterij kan uitvoeren. De loterij had zelfs voor elke bezoeker een plak slaafvrije chocolade met informatie over het project in de goodie-bag gestopt. Daar zaten ook het boekje 25 jaar Landelijk Meetnet Vlinders, de Vlinderstand 2015 en een zakje Idylle-bloemzaad in. Anthonie Stip presenteerde vervolgens een nieuwe campagne om de kleur terug te brengen in het boerenland.

Gele poten

Laatste onderdeel vóór de welverdiende en gezellige borrel was de uitslag van de Wie Kent Quiz. 'Omdat de quiz vorig jaar zo moeilijk werd gevonden, had ik voor dit jaar een dagpauwoog en een kleine vos in de quiz beloofd', aldus quizmaster Kars Veling. Beide soorten werden echter op de detailfoto's door de meeste aanwezigen niet herkend. De dagpauwoog werd door de gele poten zelfs door bijna iedereen voor een oostelijke vos aangezien. Hulde dus aan de drie deelnemers die alle zes de foto's goed hadden gedetermineerd!

LandelijkeDag Vlinderbeheerder vrijwilligers