Nieuwsbericht

In memoriam Frits Bink

maandag 11 februari 2019

Op 11 februari bereikte ons het bericht dat Frits Bink is overleden. Frits Bink was een groot vlinderkenner en in 1983 betrokken bij de oprichting van onze stichting.

Frits Bink was van jongs af aan bezig met vlinders en na zijn studie biologie was hij lange tijd werkzaam hij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, waar hij onderzoek deed aan vlinders.

Het delen van die kennis, om te zorgen dat bij het beheer rekening gehouden wordt met vlinders, heeft hij altijd heel belangrijk gevonden. Hij heeft in dan ook diverse boeken over vlinders op zijn naam staan, waaronder het standaardwerk de Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa. Tot vorig jaar schreef hij nog artikelen voor Vlinders, het tijdschrift van De Vlinderstichting.

Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan vlinderbescherming.

Tita Wolterbeek hield twee jaar geleden een interview met Frits Bink. Dit interview verscheen in november 2017 in het tijdschrift Vlinders.

 

Lees het interview

 

2019 atlas FritsBink