Nieuwsbericht

Junidip voorbij!

dinsdag 29 juni 2010

Ieder vlinderjaar kent een dip in het aantal vlinders in juni: de junidip. De voorjaarsvlinders zijn er niet meer, en de zomervlinders moeten nog komen.

De grafiek van het gemiddeld aantal vlinders op monitoringroutes laat de junidip goed zien (gemiddelde 1990-2009): eerst stijgen de aantallen tot week 20 (medio mei), dan komt de junidip met normaal zijn dieptepunt in week 23 (tweede week juni), en dan lopen de aantallen weer op als de bruine zandoogjes en tweede generatie witjes (en al het andere) loskomt.

Dit jaar was het verloop anders: de aantallen liepen meteen al iets hoger op dan het gemiddelde van 1990-2009, maar in de koude periode in mei duikelden de aantallen naar beneden. Daarna herstelde de stand zich goed en waren er weer duidelijk meer vlinders. Het dieptepunt van de junidip lag nu in week 24 (derde week juni). Maar inmiddels gaan we dus weer de goed kant op. De komende maand kunt u dus weer meer vlinders verwachten dan de afgelopen weken. Geef alles wat u ziet door via Telmee.nl of landkaartje, of overweeg eens of u mee wil doen aan het Landelijk Meetnet Vlinders. Bel daarvoor naar De Vlinderstichting (0317-467346) of mail.


Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).

In de tweede grafiek zoomen we even in op het jaar tot nu toe. De rode lijn geeft het gemiddeld aantal vlinders per route per week in het Landelijk Meetnet Vlinders tussen 1990 en 2008.

De paarse en groene lijnen geven het gemiddeld aantal vlinders per route in 2009, met en zonder distelvlinder. Het zal u niet ontgaan zijn dat we dit jaar een enorme invasie van die soort hebben gehad. We zien dat de voorjaarsvlinders er vroeg bij waren dit jaar. Door de warme april viel de piek al begin mei, een week of twee eerder dan normaal. Daarna namen de aantallen af. De paarse lijn toont dat de junidip dit jaar dieper was dan gemiddeld. Inmiddels lopen de aantallen weer op. Toch viel de junidip niet zo op. Dat kwam natuurlijk door de distelvlinder. De influx in week 8 en 9 (eind mei en begin juni) is duidelijk te zien.

We zijn dus weer op weg naar boven. Geniet van de zomervlinders en vergeet niet ze door te geven op landkaartje, telmee.nl of waarneming.nl.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur)